Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 14. 5. 2021

Vytvořeno: 15. 5. 2021 Poslední aktualizace: 4. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14.5. 2021 (20:00) vykázáno 4 076 043 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 999 006 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 101 608 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 11,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,4 %, senioři 80+ 12,8 %, senioři 70-79 let 26,3 %, senioři 60-69 let 18,8 %, osoby 50-59 let 14,0 %, osoby 40-49 let 6,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,1 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 336 422 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 75,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 254 365 osob ve věku 80 a více let (56,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 263 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 39 271 osob (8,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 956 osob (86,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 772 958 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 74,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 370 380 osob ve věku 70–79 let (35,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 743 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 83 111 osob (8,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 882 812 osob (85,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 428 068 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 63,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 51 947 osob ve věku 65–69 let (7,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 003 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 44 131 osob (6,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 499 202 osob (74,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 343 406 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 54,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 55 031 osob ve věku 60–64 let (8,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 961 osob (5,0 %) má rezervaci termínu očkování a 35 156 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 409 523 osob (65,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 316 974 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 47,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 67 528 osob ve věku 55–59 let (10,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 49 496 osob (7,4 %) má rezervaci termínu očkování a 34 595 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 065 osob (59,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 260 573 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 37,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 61 332 osob ve věku 50–54 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 80 561 osob (11,7 %) má rezervaci termínu očkování a 38 314 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 379 448 osob (54,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 189 921 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 21,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 69 980 osob ve věku 45–49 let (7,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 130 094 osob (14,7 %) má rezervaci termínu očkování a 63 655 osob (7,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 383 670 osob (43,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 999 006 osob (28,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 101 608 osob (10,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 378 886 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 375 231 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 753 123 osob (35,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 999 006 osob starších 16 let, což je 33,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 101 608 osob (12,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 602 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 462 278 osob:

  • 68 354 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 204 137 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 70 844 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 39 793 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 742 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 52 408 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 485 195 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?