Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 14. 4. 2021

Vytvořeno: 15. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 278 965 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 482 502 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 796 463 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (17,6 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (8,2 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,3 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,8 %), dále senioři 70-79 let (32,6 %), senioři 80+ (20,5 %) a chronicky nemocné osoby (3,3 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,7 % osob středního až velmi mladého věku (50 847 osob / 83 752 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 14. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 306 156 osob ve věku 80+, což představuje cca 69,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 226 728 osob ve věku 80+ (51,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 853 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 60 052 osob (13,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 381 061 osob (86,4 %) v této věkové skupině.

K 14. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 569 741 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 56,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 228 317 osob ve věku 70–79 let (22,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 77 315 osob (7,6 %) má rezervaci termínu očkování a 196 005 osob (19,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 843 061 osob (83,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 482 502 osob (13,9 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 796 463 osob (7,4 %) druhou dávkou. Dalších 187 065 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 570 958 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 240 525 osob (21,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 1 482 502 osob starších 16 let, což je 16,7 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 796 463 osob (9,0 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 608 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 482 494 osob:

  • 79 161 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 251 852 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 151 481 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 258 482 aplikovaných dávek vakcín. /*

/* Počet vykázaných dávek vakcín v ordinacích praktických lékařů byl k 12. 4. validován, byla vyřazena hlášení od poskytovatelů, u kterých kromě ambulance praktického lékaře působí také očkovací centrum.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?