Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 14. 3. 2021

Vytvořeno: 15. 3. 2021 Poslední aktualizace: 15. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 081 907 aplikovaných dávek očkování, a to u 782 830 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 299 077 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (28,0 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (13,2 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (1,9 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (5,7 %), dále senioři 70-79 let (15,7 %) a senioři 80+ (29,0 %).  Zbývajících cca 6,5 % osob středního až velmi mladého věku (31 278 osob / 47 823 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 14. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 250 267 osob ve věku 80+, což představuje cca 56,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 118 017 osob ve věku 80+ (26,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. 

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování provedlo 809 858 osob, k očkování je rezervováno 485 820 osob, 324 038 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: 240 045 osob je registrováno (cca 54,4 % této věkové kategorie), 190 440 osob má rezervovaný termín
  • Senioři ve věku 70–79 let: 360 463 provedených registrací, 185 551 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve zdravotnictví: 37 348 provedených registrací, 24 439 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve školství: 172 002 provedených registrací, 85 390 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 240 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 388 350 osob, 17 433 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 73 671 aplikovaných dávek vakcín. /*

/* Počet vykázaných dávek vakcín v ordinacích praktických lékařů prošel po 7. 3. zásadní validací. Byla vyřazena hlášení od poskytovatelů, u kterých se překrývalo více míst poskytování zdravotních služeb a kteří byli zároveň začleněni do sítě očkovacích míst. Zde uvedený počet aplikovaných vakcín nově odpovídá pouze samostatným ordinacím praktických lékařů.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?