Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 14. 2. 2022

Vytvořeno: 15. 2. 2022 Poslední aktualizace: 17. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 02. 2022 (20:00) vykázáno 17 279 539 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 935 610 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 822 471 osob očkování dokončeno, u 3 930 540 osob byla podána posilující dávka.
Za 14. 02. 2022 bylo aplikováno 10 146 dávek, z toho 412 (4,1%) dávky inicální (primovakcinace), 1 949 (19,2%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 7 785 (76,7%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 85 985 dávek, z toho 3 826 (4,4%) dávky inicální (primovakcinace), 16 066 (18,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 66 093 (76,9%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,9%, P: 73,1%, 70–79 let O: 90,5%, P: 76,2%, 65–69 let O: 83,8%, P: 67,5%, 60–64 let O: 77,9%, P: 58,5%, 55–59 let O: 77,7%, P: 52,2%, 50–54 let O: 76,3%, P: 47,1%, 45–49 let O: 75,5%, P: 43,0%, 40–44 let O: 66,9%, P: 33,1%, 35–39 let O: 63,0%, P: 26,6%, 30–34 let O: 61,0%, P: 22,5%, 16–29 let O: 64,2%, P: 17,7%, 12–15 let O: 47,0%, P: 3,6%, 5–11 let O: 4,5%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 410 224 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 402 444 osob ve věku 80 a více let (89,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 43 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 014 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 281 osob (92,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 327 140 osob této věkové kategorie, což činí 73,1%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 947 166 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 939 251 osob ve věku 70-79 let (90,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 71 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 892 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 949 129 osob (91,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 790 752 osob této věkové kategorie, což činí 76,2%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 911 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 563 267 osob ve věku 65–69 let (83,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 53 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 149 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 113 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 454 212 osob této věkové kategorie, což činí 67,5%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 595 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 487 049 osob ve věku 60–64 let (77,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 72 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 922 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 589 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 365 850 osob této věkové kategorie, což činí 58,5%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 828 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 520 592 osob ve věku 55–59 let (77,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 114 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 296 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 238 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 349 736 osob této věkové kategorie, což činí 52,2%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 532 167 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 77,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 527 533 osob ve věku 50–54 let (76,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 207 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 608 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 982 osob (77,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 325 566 osob této věkové kategorie, což činí 47,1%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 672 688 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 666 329 osob ve věku 45–49 let (75,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 297 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 180 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 675 165 osob (76,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 379 533 osob této věkové kategorie, což činí 43,0%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 235 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 597 534 osob ve věku 40–44 let (66,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 374 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 557 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 166 osob (68,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 295 860 osob této věkové kategorie, což činí 33,1%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 675 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 474 954 osob ve věku 35–39 let (63,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 499 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 051 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 225 osob (64,7%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 200 330 osob této věkové kategorie, což činí 26,6%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 736 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 438 724 osob ve věku 30–34 let (61,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 723 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 912 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 371 osob (63,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 162 115 osob této věkové kategorie, což činí 22,5%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 978 687 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 954 240 osob ve věku 16–29 let (64,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 912 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 8 040 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 988 639 osob (66,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 262 828 osob této věkové kategorie, což činí 17,7%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 293 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 48,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 214 337 osob ve věku 12–15 let (47,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 749 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 588 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 227 630 osob (49,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 16 618 osob této věkové kategorie, což činí 3,6%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 14. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 51 404 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 6,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 36 217 osob ve věku 5-11 let (4,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 098 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 5 724 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 60 226 osob (7,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 935 610 osob (64,8% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 822 471 osob (63,8%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 9 212 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 37 154 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 981 976 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 884 205 osob starších 12 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 786 254 osob (72,7% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 660 912 osob starších 16 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 571 917 osob (74,0% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 532 119 osob starších 18 let, což je 75,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 446 513 osob (74,2% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 301 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 735 751 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?