Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 14. 12. 2021

Vytvořeno: 15. 12. 2021 Poslední aktualizace: 20. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 12. 2021 (20:00) vykázáno 14 557 545 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 750 342 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 513 128 osob očkování dokončeno, u 1 694 294 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,7%, senioři 60-69 let 15,8%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,1%, osoby 40-49 let 13,5%, osoby 30-39 let 9,7% a ostatní do 30 let 13,3%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 401 078 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 89,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 390 047 osob ve věku 80 a více let (87,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 384 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 827 osob (1,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 406 289 osob (90,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 930 363 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 89,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 914 651 osob ve věku 70-79 let (88,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 786 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 612 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 936 761 osob (90,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 561 697 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 552 203 osob ve věku 65–69 let (82,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 580 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 739 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 564 016 osob (83,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 206 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 477 787 osob ve věku 60–64 let (76,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 707 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 037 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 950 osob (78,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 512 969 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 501 672 osob ve věku 55–59 let (74,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 029 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 227 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 515 225 osob (76,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 123 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 511 554 osob ve věku 50–54 let (74,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 247 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 519 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 889 osob (76,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 661 741 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 75,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 644 448 osob ve věku 45–49 let (73,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 999 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 277 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 666 017 osob (75,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 245 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 586 062 osob ve věku 40–44 let (65,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 558 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 853 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 610 656 osob (68,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 475 366 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 63,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 453 706 osob ve věku 35–39 let (60,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 398 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 3 464 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 228 osob (64,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 436 253 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 60,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 411 123 osob ve věku 30–34 let (57,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 083 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 4 027 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 444 363 osob (61,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 947 528 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 63,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 888 299 osob ve věku 16–29 let (59,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 272 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 10 985 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 968 785 osob (65,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 14. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 206 768 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 45,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 181 574 osob ve věku 12–15 let (39,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 457 osob (1,6%) má rezervaci termínu očkování a 4 438 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 218 663 osob (47,9%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 750 342 osob (63,1% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 513 128 osob (60,9%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 43 188 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 50 195 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 843 725 osob (63,9%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 750 337 osob starších 12 let, což je 72,3% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 513 126 osob (69,8% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 543 569 osob starších 16 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 331 552 osob (71,3% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 416 277 osob starších 18 let, což je 73,9% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 213 952 osob (71,6% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 341 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 012 344 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?