Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 14. 11. 2021

Vytvořeno: 15. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 779 419 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 415 716 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 186 277 osob očkování dokončeno, u  510 725 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3%, senioři 80+ 6,2%, senioři 70-79 let 14,6%, senioři 60-69 let 14,8%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4%, pracovníci ve školství 2,7%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,9%, osoby 50-59 let 11,7%, osoby 40-49 let 14,3%, osoby 30-39 let 10,0% a ostatní do 30 let 13,4%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 383 559 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 85,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 373 795 osob ve věku 80 a více let (83,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 499 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 212 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 270 osob (86,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 902 803 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 86,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 888 263 osob ve věku 70-79 let (85,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 127 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 222 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 907 152 osob (87,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 555 025 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 546 339 osob ve věku 65–69 let (81,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 856 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 677 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 558 osob (82,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 048 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 474 201 osob ve věku 60–64 let (75,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 101 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 686 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 835 osob (77,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 503 758 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 75,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 492 459 osob ve věku 55–59 let (73,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 656 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 034 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 506 448 osob (75,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 505 515 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 73,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 492 642 osob ve věku 50–54 let (71,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 000 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 1 364 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 508 879 osob (73,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 633 865 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 71,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 615 521 osob ve věku 45–49 let (69,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 193 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 122 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 639 180 osob (72,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 577 341 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 64,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 557 836 osob ve věku 40–44 let (62,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 933 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 557 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 583 831 osob (65,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 442 769 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 58,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 422 103 osob ve věku 35–39 let (56,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 764 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 3 143 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 450 676 osob (59,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 398 077 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 55,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 374 639 osob ve věku 30–34 let (52,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 754 osob (0,8%) má rezervaci termínu očkování a 3 940 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 407 771 osob (56,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 855 372 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 57,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 795 779 osob ve věku 16–29 let (53,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 640 osob (1,1%) má rezervaci termínu očkování a 11 635 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 882 647 osob (59,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 14. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 174 582 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 38,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 152 699 osob ve věku 12–15 let (33,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 529 osob (2,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 831 osob (1,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 188 942 osob (41,4%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 415 716 osob (60,0% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 186 277 osob (57,8%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 50 052 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 38 756 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 504 524 osob (60,8%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 415 714 osob starších 12 let, což je 68,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 186 276 osob (66,3% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 241 132 osob starších 16 let, což je 70,3% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 033 577 osob (68,0% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 126 569 osob starších 18 let, což je 70,6% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 928 695 osob (68,3% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 385 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 478 746 aplikovaných dávek vakcín *.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?