Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 13. 6. 2021

Vytvořeno: 14. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 13. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 543 437 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 521 342 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 091 689 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,8 %, senioři 80+ 8,9 %, senioři 70-79 let 21,3 %, senioři 60-69 let 19,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,0 %, osoby 40-49 let 10,7 %, osoby 30-39 let 5,2 % a ostatní 1,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 352 771 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 306 997 osob ve věku 80 a více let (68,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 041 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 853 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 665 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 836 808 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 643 433 osob ve věku 70–79 let (62,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 662 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 58 954 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 910 424 osob (87,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 494 747 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 73,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 298 621 osob ve věku 65–69 let (44,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 857 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 27 310 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 531 914 osob (79,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 416 523 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 66,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 187 064 osob ve věku 60–64 let (29,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 088 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 22 225 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 836 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 417 806 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 135 868 osob ve věku 55–59 let (20,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 543 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 074 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 455 423 osob (68,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 203 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 58,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 107 980 osob ve věku 50–54 let (15,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 312 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 21 249 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 445 764 osob (64,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 494 009 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 56,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 121 119 osob ve věku 45–49 let (13,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 591 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 23 931 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 544 531 osob (61,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 426 999 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 47,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 102 376 osob ve věku 40–44 let (11,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 37 013 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 25 924 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 936 osob (54,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 270 513 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 35,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 67 117 osob ve věku 35–39 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 45 993 osob (6,1 %) má rezervaci termínu očkování a 28 511 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 345 017 osob (45,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 200 416 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 27,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 48 451 osob ve věku 30–34 let (6,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 52 561 osob (7,3 %) má rezervaci termínu očkování a 37 607 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 290 584 osob (40,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 203 547 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 13,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 72 663 osob ve věku 16–29 let (4,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 151 696 osob (10,2 %) má rezervaci termínu očkování a 149 532 osob (10,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 504 775 osob (34,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 521 342 osob (42,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 091 689 osob (19,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 389 357 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 451 170 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 361 869 osob (50,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 521 342 osob starších 16 let, což je 50,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 091 689 osob (23,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 562 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 361 938 osob:

  • 46 047 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 136 891 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 56 076 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 33 169 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 24 467 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 288 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 793 314 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?