Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 13. 3. 2021

Vytvořeno: 14. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 13. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 068 683 aplikovaných dávek očkování, a to u 770 507 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 298 176 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (28,3 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (13,3 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (1,9 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (5,7 %), dále senioři 70-79 let (15,2 %) a senioři 80+ (29,2 %).  Zbývajících cca 6,4 % osob středního až velmi mladého věku (31 009 osob / 47 527 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 13. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 249 152 osob ve věku 80+, což představuje cca 56,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 117 433 osob ve věku 80+ (26,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. 

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování provedlo 804 488 osob, k očkování je rezervováno 474 217 osob, 330 271 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: 239 660 osob je registrováno (cca 54,3 % této věkové kategorie), 189 795 osob má rezervovaný termín
  • Senioři ve věku 70–79 let: 356 145 provedených registrací, 178 355 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve zdravotnictví: 37 176 provedených registrací, 23 899 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve školství: 171 507 provedených registrací, 82 168 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 220 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 379 181 osob, 17 155 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 72 769 aplikovaných dávek vakcín. /*

/* Počet vykázaných dávek vakcín v ordinacích praktických lékařů prošel po 7. 3. zásadní validací. Byla vyřazena hlášení od poskytovatelů, u kterých se překrývalo více míst poskytování zdravotních služeb a kteří byli zároveň začleněni do sítě očkovacích míst. Zde uvedený počet aplikovaných vakcín nově odpovídá pouze samostatným ordinacím praktických lékařů.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?