Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 13. 11. 2021

Vytvořeno: 14. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021
 

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

 

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 13. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 770 165 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 411 743 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 183 302 osob očkování dokončeno, u  506 875 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3%, senioři 80+ 6,2%, senioři 70-79 let 14,6%, senioři 60-69 let 14,8%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4%, pracovníci ve školství 2,7%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,9%, osoby 50-59 let 11,7%, osoby 40-49 let 14,3%, osoby 30-39 let 10,0% a ostatní do 30 let 13,4%.

 

Očkování věkové kategorie 80+. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 383 438 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 85,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 373 682 osob ve věku 80 a více let (83,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 482 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 165 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 085 osob (86,5%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 902 776 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 86,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 888 278 osob ve věku 70-79 let (85,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 096 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 153 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 907 025 osob (87,4%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 554 956 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 546 295 osob ve věku 65–69 let (81,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 824 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 668 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 448 osob (82,8%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 943 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 474 109 osob ve věku 60–64 let (75,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 067 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 657 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 667 osob (77,5%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 503 589 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 75,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 492 311 osob ve věku 55–59 let (73,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 602 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 985 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 506 176 osob (75,6%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 505 277 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 73,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 492 445 osob ve věku 50–54 let (71,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 922 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 1 324 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 508 523 osob (73,6%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 633 504 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 71,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 615 219 osob ve věku 45–49 let (69,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 095 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 050 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 638 649 osob (72,4%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 576 950 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 64,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 557 538 osob ve věku 40–44 let (62,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 800 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 484 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 583 234 osob (65,3%) v této věkové skupině.

 

 

 

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 442 330 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 58,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 421 773 osob ve věku 35–39 let (56,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 589 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 3 079 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 998 osob (59,7%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 397 611 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 55,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 374 283 osob ve věku 30–34 let (52,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 542 osob (0,8%) má rezervaci termínu očkování a 3 829 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 406 982 osob (56,6%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 854 049 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 57,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 794 818 osob ve věku 16–29 let (53,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 039 osob (1,0%) má rezervaci termínu očkování a 11 214 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 880 302 osob (59,3%) v této věkové skupině.

 

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 13. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 174 318 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 38,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 152 550 osob ve věku 12–15 let (33,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 150 osob (2,0%) má rezervaci termínu očkování a 4 451 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 187 919 osob (41,2%) v této věkové skupině.

 

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 411 743 osob (59,9% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 183 302 osob (57,8%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 48 208 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 37 388 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 497 339 osob (60,7%).

 

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 411 741 osob starších 12 let, což je 68,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 183 301 osob (66,2% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

 

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 237 423 osob starších 16 let, což je 70,3% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 030 751 osob (67,9% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

 

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 123 048 osob starších 18 let, což je 70,5% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 925 945 osob (68,2% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

 

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 387 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 477 912 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?