Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 12. 9. 2021

Vytvořeno: 13. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 12. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 633 234 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 009 225 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 841 873 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 289 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 416 osob ve věku 80 a více let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 407 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 148 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 844 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 891 293 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 879 278 osob ve věku 70–79 let (84,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 780 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 725 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 911 798 osob (87,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 540 792 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 534 159 osob ve věku 65–69 let (79,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 606 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 501 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 899 osob (81,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 762 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 460 446 osob ve věku 60–64 let (73,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 786 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 226 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 774 osob (75,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 583 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 474 246 osob ve věku 55–59 let (70,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 260 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 336 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 179 osob (73,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 845 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 470 999 osob ve věku 50–54 let (68,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 101 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 921 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 867 osob (71,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 596 107 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 585 286 osob ve věku 45–49 let (66,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 299 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 8 041 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 612 447 osob (69,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 540 273 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 528 443 osob ve věku 40–44 let (59,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 385 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 8 680 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 338 osob (62,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 037 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 391 261 osob ve věku 35–39 let (51,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 150 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 935 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 122 osob (56,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 355 123 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 340 734 osob ve věku 30–34 let (47,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 044 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 610 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 777 osob (52,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 748 089 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 705 531 osob ve věku 16–29 let (47,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 621 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 24 263 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 797 973 osob (53,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 12. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 138 032 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 30,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 112 067 osob ve věku 12–15 let (24,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 064 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 661 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 150 757 osob (33,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 009 225 osob (56,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 841 866 osob (54,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 104 656 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 119 234 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 233 115 osob (58,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 871 193 osob starších 16 let, což je 66,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 729 799 osob (64,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 2,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 421 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 310 065 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?