Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 12. 8. 2021

Vytvořeno: 13. 8. 2021 Poslední aktualizace: 22. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 12. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 891 078 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 803 751 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 257 244 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,9 %, senioři 70-79 let 15,1 %, senioři 60-69 let 16,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,4 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,5 % a ostatní 10,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 770 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 354 118 osob ve věku 80 a více let (79,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 657 osob (1,5 %, z toho 351; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 443 osob (6,6 %, z toho 14 204; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 870 osob (89,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 883 426 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 859 667 osob ve věku 70–79 let (82,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 513 osob (0,8 %, z toho 598; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 43 126 osob (4,2 %, z toho 29 832; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 935 065 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 534 093 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 516 713 osob ve věku 65–69 let (76,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 096 osob (0,6 %, z toho 198; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 904 osob (2,8 %, z toho 13 087; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 093 osob (82,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 458 994 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 440 483 osob ve věku 60–64 let (70,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 394 osob (0,7 %, z toho 120; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 217 osob (2,4 %, z toho 10 553; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 605 osob (76,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 335 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 448 390 osob ve věku 55–59 let (67,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 233 osob (0,9 %, z toho 152; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 912 osob (2,4 %, z toho 9 960; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 480 osob (73,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 467 256 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 441 553 osob ve věku 50–54 let (63,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 058 osob (1,0 %, z toho 146; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 679 osob (2,1 %, z toho 8 042; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 993 osob (70,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 580 060 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 543 754 osob ve věku 45–49 let (61,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 695 osob (1,1 %, z toho 91; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 369 osob (1,7 %, z toho 6 391; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 605 124 osob (68,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 824 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 483 878 osob ve věku 40–44 let (54,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 748 osob (1,2 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 339 osob (1,7 %, z toho 5 581; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 911 osob (61,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 387 323 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 343 513 osob ve věku 35–39 let (45,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 494 osob (1,5 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 368 osob (1,8 %, z toho 3 618; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 185 osob (54,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 336 580 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 46,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 285 363 osob ve věku 30–34 let (39,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 698 osob (1,8 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 955 osob (1,9 %, z toho 3 454; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 363 233 osob (50,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 689 423 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 46,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 512 391 osob ve věku 16–29 let (34,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 842 osob (2,1 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 31 362 osob (2,1 %, z toho 3 571; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 752 627 osob (50,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 12. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 105 667 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 23,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 27 420 osob ve věku 12–15 let (6,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 893 osob (3,0 %, z toho 7; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 471 osob (1,9 %, z toho 11; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 128 031 osob (28,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 803 751 osob (54,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 257 243 osob (49,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 127 476 osob (1,2 %, z toho 1 804; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 240 206 osob (2,2 %, z toho 108 329; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 171 433 osob (57,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 803 751 osob starších 16 let, což je 65,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 257 244 osob (59,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,6 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 454 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 130 051 osob:

  • 21 001 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 36 928 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 15 535 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 12 012 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 027 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 33 548 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 270 222 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?