Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 12. 7. 2021

Vytvořeno: 13. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 12. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 062 043 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 264 012 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 898 980 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,9 %, senioři 80+ 6,8 %, senioři 70-79 let 17,3 %, senioři 60-69 let 18,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,1 %, pracovníci ve školství 3,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 14,2 %, osoby 30-39 let 6,5 % a ostatní 5,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 360 197 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 339 937 osob ve věku 80 a více let (76,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 434 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 30 894 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 525 osob (89,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 863 277 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 799 729 osob ve věku 70–79 let (77,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 111 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 49 198 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 924 586 osob (89,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 517 471 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 462 398 osob ve věku 65–69 let (68,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 287 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 22 206 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 964 osob (81,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 440 323 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 70,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 389 450 osob ve věku 60–64 let (62,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 265 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 17 974 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 466 562 osob (74,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 446 536 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 66,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 391 259 osob ve věku 55–59 let (58,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 205 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 18 941 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 682 osob (71,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 438 892 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 63,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 375 961 osob ve věku 50–54 let (54,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 834 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 620 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 469 346 osob (67,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 539 969 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 61,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 437 932 osob ve věku 45–49 let (49,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 983 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 18 859 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 576 811 osob (65,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 084 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 54,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 325 508 osob ve věku 40–44 let (36,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 946 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 868 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 520 898 osob (58,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 343 462 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 45,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 155 137 osob ve věku 35–39 let (20,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 823 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 16 631 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 382 916 osob (50,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 288 069 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 40,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 94 288 osob ve věku 30–34 let (13,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 259 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 17 643 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 331 971 osob (46,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 528 813 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 35,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 127 290 osob ve věku 16–29 let (8,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 72 602 osob (4,9 %) má rezervaci termínu očkování a 50 660 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 652 075 osob (43,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 12. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 14 919 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 3,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 90 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 213 osob (5,7 %) má rezervaci termínu očkování a 25 177 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 66 309 osob (14,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 264 012 osob (49,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 898 979 osob (36,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 244 962 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 304 671 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 813 645 osob (54,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 264 012 osob starších 16 let, což je 59,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 898 980 osob (43,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 59,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 531 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 210 822 osob:

  • 27 805 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 64 864 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 32 044 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 21 343 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 16 854 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 47 912 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 087 786 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?