Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 12. 6. 2021

Vytvořeno: 13. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti covid-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 12. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 499 005 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 496 539 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 071 962 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,8 %, senioři 80+ 9,0 %, senioři 70-79 let 21,4 %, senioři 60-69 let 19,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,0 %, osoby 40-49 let 10,8 %, osoby 30-39 let 5,1 % a ostatní 1,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 352 691 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 306 703 osob ve věku 80 a více let (68,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 062 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 915 osob (7,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 668 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 836 422 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 641 663 osob ve věku 70–79 let (61,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 731 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 59 043 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 910 196 osob (87,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 494 311 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 73,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 293 965 osob ve věku 65–69 let (43,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 924 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 27 335 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 531 570 osob (79,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 416 151 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 66,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 181 372 osob ve věku 60–64 let (29,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 227 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 22 149 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 527 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 417 231 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 131 710 osob ve věku 55–59 let (19,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 804 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 22 955 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 454 990 osob (67,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 406 474 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 58,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 107 297 osob ve věku 50–54 let (15,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 611 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 21 067 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 445 152 osob (64,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 492 682 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 55,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 120 399 osob ve věku 45–49 let (13,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 291 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 696 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 543 669 osob (61,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 424 246 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 47,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 101 781 osob ve věku 40–44 let (11,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 38 868 osob (4,4 %) má rezervaci termínu očkování a 25 931 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 045 osob (54,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 266 638 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 35,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 66 719 osob ve věku 35–39 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 48 173 osob (6,4 %) má rezervaci termínu očkování a 29 074 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 343 885 osob (45,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 195 739 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 27,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 48 158 osob ve věku 30–34 let (6,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 55 927 osob (7,8 %) má rezervaci termínu očkování a 37 844 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 289 510 osob (40,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 12. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 193 954 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 13,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 72 195 osob ve věku 16–29 let (4,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 152 188 osob (10,2 %) má rezervaci termínu očkování a 150 592 osob (10,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 734 osob (33,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 496 539 osob (42,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 071 962 osob (19,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 398 806 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 452 601 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 347 946 osob (50,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 496 539 osob starších 16 let, což je 50,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 071 962 osob (23,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 563 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 362 549 osob:

  • 46 152 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 137 155 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 56 153 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 33 214 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 24 506 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 369 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 792 635 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?