Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 12. 5. 2021

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 12.5. 2021 (20:00) vykázáno 3 901 001 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 837 382 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 085 565 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 11,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,6 %, senioři 80+ 13,2 %, senioři 70-79 let 27,2 %, senioři 60-69 let 18,9 %, osoby 50-59 let 12,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 1,8 %, pracovníci ve školství 3,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 % a ostatní 2,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 12.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 334 558 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 74,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 251 407 osob ve věku 80 a více let (56,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 590 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 40 294 osob (9,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 442 osob (86,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 12.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 764 406 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 73,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 365 251 osob ve věku 70–79 let (35,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 752 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 87 299 osob (8,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 880 457 osob (84,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 12.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 415 692 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 61,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 50 160 osob ve věku 65–69 let (7,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 928 osob (4,7 %) má rezervaci termínu očkování a 47 309 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 929 osob (73,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 12.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 327 010 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 52,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 53 939 osob ve věku 60–64 let (8,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 38 456 osob (6,1 %) má rezervaci termínu očkování a 37 964 osob (6,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 430 osob (64,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 12.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 292 697 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 43,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 66 552 osob ve věku 55–59 let (9,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 62 048 osob (9,3 %) má rezervaci termínu očkování a 38 952 osob (5,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 697 osob (58,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 12.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 216 295 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 31,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 60 435 osob ve věku 50–54 let (8,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 98 427 osob (14,2 %) má rezervaci termínu očkování a 48 012 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 362 734 osob (52,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 12.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 149 637 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 17,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 68 878 osob ve věku 45–49 let (7,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 107 168 osob (12,1 %) má rezervaci termínu očkování a 86 267 osob (9,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 343 072 osob (38,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 837 382 osob (26,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 085 565 osob (10,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 402 446 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 421 410 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 661 238 osob (34,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 837 382 osob starších 16 let, což je 32,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 085 565 osob (12,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 610 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 466 329 osob:

  • 69 606 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 208 040 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 71 920 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 40 157 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 746 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 49 860 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 465 358 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?