Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 12. 11. 2021

Vytvořeno: 13. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 12. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 756 332 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 406 189 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 179 447 osob bylo očkování dokončeno, u 500 696 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 6,2 %, senioři 70-79 let 14,6 %, senioři 60-69 let 14,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,9 %, osoby 50-59 let 11,7 %, osoby 40-49 let 14,3 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 383 265 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 85,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 373 534 osob ve věku 80 a více let (83,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 476 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 3 126 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 867 osob (86,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 902 734 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 284 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 089 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 3 117 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 906 940 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 554 857 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 546 231 osob ve věku 65–69 let (81,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 813 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 652 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 322 osob (82,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 795 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 474 001 osob ve věku 60–64 let (75,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 072 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 637 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 504 osob (77,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 503 385 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 75,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 492 127 osob ve věku 55–59 let (73,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 586 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 969 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 505 940 osob (75,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 504 964 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 73,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 492 180 osob ve věku 50–54 let (71,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 914 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 285 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 508 163 osob (73,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 632 969 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 71,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 614 846 osob ve věku 45–49 let (69,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 088 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 2 032 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 638 089 osob (72,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 576 428 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 64,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 557 125 osob ve věku 40–44 let (62,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 801 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 431 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 582 660 osob (65,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 441 688 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 58,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 421 298 osob ve věku 35–39 let (55,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 590 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 3 013 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 291 osob (59,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 396 940 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 55,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 373 774 osob ve věku 30–34 let (52,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 527 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 3 746 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 406 213 osob (56,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 852 231 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 57,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 793 640 osob ve věku 16–29 let (53,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 981 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 10 933 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 878 145 osob (59,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 12. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 173 931 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 38,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 152 406 osob ve věku 12–15 let (33,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 988 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 4 304 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 187 223 osob (41,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 406 189 osob (59,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 179 447 osob (57,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 47 925 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 36 569 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 490 683 osob (60,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 406 187 osob starších 12 let, což je 68,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 179 446 osob (66,2 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 232 256 osob starších 16 let, což je 70,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 027 040 osob (67,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 118 154 osob starších 18 let, což je 70,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 922 356 osob (68,2 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 388 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 477 106 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?