Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 11. 9. 2021

Vytvořeno: 12. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 11. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 630 850 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 008 078 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 840 144 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 277 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 412 osob ve věku 80 a více let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 404 osob (1,4 %, z toho 331; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 593 osob (6,4 %, z toho 13 453; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 274 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 891 268 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 879 244 osob ve věku 70–79 let (84,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 767 osob (0,7 %, z toho 531; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 40 541 osob (3,9 %, z toho 27 833; 2,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 939 576 osob (90,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 540 762 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 534 111 osob ve věku 65–69 let (79,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 590 osob (0,5 %, z toho 176; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 616 osob (2,6 %, z toho 12 126; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 968 osob (83,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 724 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 460 404 osob ve věku 60–64 let (73,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 783 osob (0,6 %, z toho 106; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 069 osob (2,2 %, z toho 9 861; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 576 osob (77,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 533 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 474 188 osob ve věku 55–59 let (70,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 245 osob (0,8 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 628 osob (2,2 %, z toho 9 301; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 501 406 osob (74,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 775 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 470 891 osob ve věku 50–54 let (68,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 089 osob (0,9 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 526 osob (2,0 %, z toho 7 626; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 390 osob (72,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 596 005 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 585 145 osob ve věku 45–49 let (66,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 284 osob (0,9 %, z toho 82; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 088 osob (1,6 %, z toho 6 071; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 618 377 osob (70,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 540 162 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 528 309 osob ve věku 40–44 let (59,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 372 osob (1,0 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 010 osob (1,6 %, z toho 5 335; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 544 osob (63,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 403 928 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 391 108 osob ve věku 35–39 let (51,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 123 osob (1,3 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 347 osob (1,6 %, z toho 3 423; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 426 398 osob (56,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 354 993 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 340 561 osob ve věku 30–34 let (47,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 992 osob (1,5 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 874 osob (1,8 %, z toho 3 268; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 378 859 osob (52,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 747 736 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 704 961 osob ve věku 16–29 let (47,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 506 osob (1,7 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 27 536 osob (1,9 %, z toho 3 359; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 800 778 osob (53,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 11. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 137 915 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 30,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 111 803 osob ve věku 12–15 let (24,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 985 osob (1,5 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 5 672 osob (1,2 %, z toho 64; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 150 572 osob (33,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 008 078 osob (56,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 840 137 osob (54,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 104 293 osob (1,0 %, z toho 1 658; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 220 714 osob (2,1 %, z toho 101 747; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 333 085 osob (59,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 870 163 osob starších 16 let, což je 66,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 728 334 osob (64,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 420 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 118 625 osob:

  • 19 751 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  •  33 526 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  •  13 762 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  •  10 723 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  •  9 946 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  •  30 917 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 310 021 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021. 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?