Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 11. 8. 2021

Vytvořeno: 12. 8. 2021 Poslední aktualizace: 22. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 11. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 833 018 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 784 228 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 213 839 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 5,9 %, senioři 70-79 let 15,2 %, senioři 60-69 let 16,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,4 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,4 % a ostatní 10,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 549 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 353 699 osob ve věku 80 a více let (79,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 688 osob (1,5 %, z toho 353; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 492 osob (6,6 %, z toho 14 237; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 729 osob (89,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 882 704 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 858 001 osob ve věku 70–79 let (82,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 617 osob (0,8 %, z toho 599; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 43 319 osob (4,2 %, z toho 29 954; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 934 640 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 533 479 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 515 178 osob ve věku 65–69 let (76,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 190 osob (0,6 %, z toho 201; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 012 osob (2,8 %, z toho 13 147; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 681 osob (82,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 458 365 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 438 893 osob ve věku 60–64 let (70,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 517 osob (0,7 %, z toho 121; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 281 osob (2,4 %, z toho 10 581; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 163 osob (76,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 470 457 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 446 541 osob ve věku 55–59 let (66,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 375 osob (1,0 %, z toho 154; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 035 osob (2,4 %, z toho 9 993; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 867 osob (73,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 289 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 439 465 osob ve věku 50–54 let (63,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 218 osob (1,0 %, z toho 147; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 803 osob (2,1 %, z toho 8 081; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 310 osob (70,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 578 774 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 541 050 osob ve věku 45–49 let (61,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 955 osob (1,1 %, z toho 91; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 506 osob (1,8 %, z toho 6 413; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 604 235 osob (68,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 522 462 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 481 032 osob ve věku 40–44 let (53,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 101 osob (1,2 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 456 osob (1,7 %, z toho 5 593; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 019 osob (61,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 385 691 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 339 984 osob ve věku 35–39 let (45,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 192 osob (1,6 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 482 osob (1,8 %, z toho 3 628; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 411 365 osob (54,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 334 173 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 46,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 280 821 osob ve věku 30–34 let (39,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 994 osob (1,9 %, z toho 32; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 071 osob (2,0 %, z toho 3 462; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 362 238 osob (50,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 683 054 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 46,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 496 226 osob ve věku 16–29 let (33,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 34 945 osob (2,4 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 31 914 osob (2,1 %, z toho 3 580; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 749 913 osob (50,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 11. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 103 231 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 22,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 22 948 osob ve věku 12–15 let (5,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 126 osob (3,3 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 597 osob (1,9 %, z toho 11; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 126 954 osob (27,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 784 228 osob (54,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 213 838 osob (48,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 135 073 osob (1,3 %, z toho 1 809; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 242 024 osob (2,3 %, z toho 108 705; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 161 325 osob (57,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 784 228 osob starších 16 let, což je 65,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 213 839 osob (58,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 454 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 131 140 osob:

  • 21 098 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 37 265 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 15 733 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 12 130 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 132 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 33 782 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 266 874 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?