Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 11. 7. 2021

Vytvořeno: 12. 7. 2021 Poslední aktualizace: 12. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 11. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 966 562 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 236 161 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 830 283 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,9 %, senioři 80+ 6,9 %, senioři 70-79 let 17,4 %, senioři 60-69 let 18,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,1 %, pracovníci ve školství 3,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 14,0 %, osoby 30-39 let 6,3 % a ostatní 5,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 921 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 338 993 osob ve věku 80 a více let (75,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 465 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 30 967 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 353 osob (89,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 862 233 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 795 429 osob ve věku 70–79 let (76,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 326 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 49 543 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 924 102 osob (89,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 516 600 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 458 773 osob ve věku 65–69 let (68,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 473 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 22 364 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 437 osob (81,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 404 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 70,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 386 461 osob ve věku 60–64 let (61,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 410 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 199 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 466 013 osob (74,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 445 359 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 66,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 387 864 osob ve věku 55–59 let (57,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 357 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 176 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 892 osob (71,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 437 622 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 63,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 371 654 osob ve věku 50–54 let (53,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 899 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 875 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 468 396 osob (67,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 832 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 60,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 428 869 osob ve věku 45–49 let (48,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 299 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 19 205 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 575 336 osob (65,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 068 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 53,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 307 891 osob ve věku 40–44 let (34,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 374 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 19 133 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 519 575 osob (58,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 341 087 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 45,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 143 788 osob ve věku 35–39 let (19,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 523 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 16 985 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 381 595 osob (50,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 285 290 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 39,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 87 707 osob ve věku 30–34 let (12,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 276 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 17 979 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 330 545 osob (46,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 518 543 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 34,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 122 768 osob ve věku 16–29 let (8,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 76 129 osob (5,1 %) má rezervaci termínu očkování a 52 015 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 646 687 osob (43,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 11. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 12 202 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 2,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 85 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 231 osob (5,5 %) má rezervaci termínu očkování a 24 875 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 62 308 osob (13,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 236 161 osob (48,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 830 282 osob (35,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 250 762 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 308 316 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 795 239 osob (54,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 236 161 osob starších 16 let, což je 59,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 830 283 osob (43,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 59,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 535 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 216 957 osob:

  • 28 387 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 67 293 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 33 193 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 21 882 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 17 207 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 48 995 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 073 865 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?