Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 11. 6. 2021

Vytvořeno: 12. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti covid-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 11. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 436 606 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 459 131 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 046 806 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,9 %, senioři 80+ 9,0 %, senioři 70-79 let 21,6 %, senioři 60-69 let 19,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,0 %, osoby 40-49 let 10,7 %, osoby 30-39 let 4,9 % a ostatní 1,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 352 479 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 306 210 osob ve věku 80 a více let (68,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 168 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 983 osob (7,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 630 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 835 616 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 638 601 osob ve věku 70–79 let (61,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 210 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 59 251 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 910 077 osob (87,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 493 388 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 73,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 289 345 osob ve věku 65–69 let (43,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 424 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 27 425 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 531 237 osob (79,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 415 264 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 66,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 172 662 osob ve věku 60–64 let (27,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 886 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 22 182 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 332 osob (71,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 416 010 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 127 468 osob ve věku 55–59 let (19,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 668 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 22 917 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 454 595 osob (67,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 994 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 58,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 106 435 osob ve věku 50–54 let (15,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 552 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 21 048 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 444 594 osob (64,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 489 703 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 55,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 119 482 osob ve věku 45–49 let (13,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 369 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 23 947 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 543 019 osob (61,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 419 601 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 47,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 100 836 osob ve věku 40–44 let (11,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 917 osob (4,7 %) má rezervaci termínu očkování a 26 661 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 179 osob (54,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 260 572 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 34,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 66 256 osob ve věku 35–39 let (8,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 51 983 osob (6,9 %) má rezervaci termínu očkování a 30 364 osob (4,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 342 919 osob (45,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 187 365 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 26,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 47 822 osob ve věku 30–34 let (6,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 61 310 osob (8,5 %) má rezervaci termínu očkování a 39 070 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 287 745 osob (40,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 11. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 184 139 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 12,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 71 689 osob ve věku 16–29 let (4,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 151 280 osob (10,2 %) má rezervaci termínu očkování a 154 260 osob (10,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 679 osob (33,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 459 131 osob (41,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 046 806 osob (19,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 415 767 osob (3,9 %) má rezervaci termínu očkování a 460 108 osob (4,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 335 006 osob (49,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 459 131 osob starších 16 let, což je 50,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 046 806 osob (23,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 563 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 363 987 osob:

  • 46 035 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 138 245 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 56 346 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 33 290 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 24 547 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 524 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 790 347 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?