Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 11. 5. 2021

Vytvořeno: 12. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 11.5. 2021 (20:00) vykázáno 3 815 128 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 758 792 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 076 676 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 12,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,7 %, senioři 80+ 13,5 %, senioři 70-79 let 27,6 %, senioři 60-69 let 18,8 %, osoby 50-59 let 12,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 1,8 %, pracovníci ve školství 3,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 % a ostatní 2,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 11.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 333 424 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 74,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 249 733 osob ve věku 80 a více let (55,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 736 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 41 097 osob (9,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 257 osob (86,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 11.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 759 388 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 73,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 361 955 osob ve věku 70–79 let (34,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 644 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 90 329 osob (8,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 879 361 osob (84,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 11.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 858 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 60,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 49 158 osob ve věku 65–69 let (7,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 34 621 osob (5,1 %) má rezervaci termínu očkování a 49 792 osob (7,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 271 osob (73,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 11.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 317 805 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 50,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 53 359 osob ve věku 60–64 let (8,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 627 osob (6,7 %) má rezervaci termínu očkování a 40 329 osob (6,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 761 osob (63,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 11.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 279 822 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 41,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 66 061 osob ve věku 55–59 let (9,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 67 245 osob (10,0 %) má rezervaci termínu očkování a 42 598 osob (6,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 665 osob (58,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 758 792 osob (25,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 076 676 osob (10,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 379 459 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 454 899 osob (4,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 593 150 osob (33,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 758 792 osob starších 16 let, což je 31,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 076 676 osob (12,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 613 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 472 819 osob:

  • 70 727 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 211 414 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 73 052 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 40 745 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 27 156 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 49 725 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 454 261 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?