Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 11. 4. 2021

Vytvořeno: 12. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 11. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 089 570 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 370 805 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 718 765 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (18,7 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (8,7 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,3 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,7 %), dále senioři 70-79 let (30,6 %), senioři 80+ (21,9 %) a chronicky nemocné osoby (2,7 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,4 % osob středního až velmi mladého věku (48 393 osob / 79 153 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 11. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 300 453 osob ve věku 80+, což představuje cca 68,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 221 942 osob ve věku 80+ (50,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 588 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 61 544 osob (14,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 585 osob (85,1 %) v této věkové skupině.

K 11. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 512 384 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 50,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 181 132 osob ve věku 70–79 let (17,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 76 440 osob (7,6 %) má rezervaci termínu očkování a 218 918 osob (21,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 807 742 osob (79,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 370 805 osob (12,8 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 718 765 osob (6,7 %) druhou dávkou. Dalších 156 432 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 522 177 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 049 414 osob (19,2 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 125 349 osob:

  • 253 618 osob ve věku 80 a více let,
  • 484 182 osob ve věku 70-79 let,
  • 45 971 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 718 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 604 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 501 862 osob:

  • 79 805 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 271 397 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 150 660 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 269 506 aplikovaných dávek vakcín.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?