Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 11. 11. 2021

Vytvořeno: 12. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 11. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 701 976 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 387 320 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 167 447 osob bylo očkování dokončeno, u 472 181 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 6,2 %, senioři 70-79 let 14,5 %, senioři 60-69 let 14,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,9 %, osoby 50-59 let 11,8 %, osoby 40-49 let 14,3 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 382 547 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 85,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 372 923 osob ve věku 80 a více let (83,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 466 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 3 063 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 076 osob (86,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 902 381 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 165 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 097 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 3 082 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 906 560 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 554 286 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 545 859 osob ve věku 65–69 let (81,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 828 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 646 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 760 osob (82,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 136 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 473 538 osob ve věku 60–64 let (75,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 108 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 690 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 934 osob (77,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 430 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 75,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 491 444 osob ve věku 55–59 let (73,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 665 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 989 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 505 084 osob (75,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 503 750 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 72,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 491 337 osob ve věku 50–54 let (71,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 086 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 303 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 507 139 osob (73,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 631 216 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 71,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 613 588 osob ve věku 45–49 let (69,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 297 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 026 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 636 539 osob (72,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 574 695 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 64,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 556 008 osob ve věku 40–44 let (62,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 954 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 518 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 581 167 osob (65,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 837 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 58,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 420 118 osob ve věku 35–39 let (55,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 812 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 3 024 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 447 673 osob (59,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 394 880 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 54,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 372 469 osob ve věku 30–34 let (51,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 774 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 3 776 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 404 430 osob (56,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 847 163 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 57,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 790 702 osob ve věku 16–29 let (53,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 471 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 10 955 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 873 589 osob (58,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 11. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 171 997 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 37,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 151 295 osob ve věku 12–15 let (33,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 388 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 4 365 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 185 750 osob (40,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 387 320 osob (59,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 167 447 osob (57,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 49 946 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 36 754 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 474 020 osob (60,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 387 318 osob starších 12 let, což je 68,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 167 446 osob (66,1 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 215 321 osob starších 16 let, což je 70,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 016 151 osob (67,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 101 927 osob starších 18 let, což je 70,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 911 746 osob (68,1 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 389 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 464 166 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?