Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 11. 10. 2021

Vytvořeno: 12. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 11. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 900 266 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 111 803 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 007 181 osob bylo očkování dokončeno, u 23 385 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 575 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 361 998 osob ve věku 80 a více let (80,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 78 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 681 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 334 osob (83,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 897 902 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 887 118 osob ve věku 70–79 let (85,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 251 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 499 osob (0,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 898 652 osob (86,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 545 685 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 540 291 osob ve věku 65–69 let (80,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 189 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 331 osob (0,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 205 osob (81,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 458 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 466 754 osob ve věku 60–64 let (74,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 233 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 444 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 135 osob (75,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 345 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 482 206 osob ve věku 55–59 let (72,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 331 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 744 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 420 osob (72,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 485 487 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 480 241 osob ve věku 50–54 let (69,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 401 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 949 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 837 osob (70,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 822 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 597 748 osob ve věku 45–49 let (67,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 692 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 482 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 606 996 osob (68,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 549 023 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 541 203 osob ve věku 40–44 let (60,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 765 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 802 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 590 osob (61,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 413 204 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 404 548 osob ve věku 35–39 let (53,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 076 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 298 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 416 578 osob (55,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 138 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 355 385 osob ve věku 30–34 let (49,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 335 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 866 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 369 339 osob (51,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 774 509 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 750 296 osob ve věku 16–29 let (50,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 198 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 9 089 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 787 796 osob (53,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 11. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 148 835 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 32,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 139 366 osob ve věku 12–15 let (30,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 580 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 3 787 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 155 202 osob (34,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 113 984 osob (57,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 007 154 osob (56,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 12 129 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 25 240 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 151 353 osob (57,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 965 148 osob starších 16 let, což je 67,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 867 788 osob (66,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 0,1 % má rezervaci termínu očkování a 0,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 401 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 331 342 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?