Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 10. 9. 2021

Vytvořeno: 11. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 627 187 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 006 309 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 837 659 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 272 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 401 osob ve věku 80 a více let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 398 osob (1,4 %, z toho 331; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 593 osob (6,4 %, z toho 13 455; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 263 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 891 216 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 879 184 osob ve věku 70–79 let (84,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 751 osob (0,7 %, z toho 532; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 40 582 osob (3,9 %, z toho 27 858; 2,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 939 549 osob (90,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 540 717 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 534 050 osob ve věku 65–69 let (79,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 578 osob (0,5 %, z toho 177; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 622 osob (2,6 %, z toho 12 135; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 917 osob (83,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 669 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 460 324 osob ve věku 60–64 let (73,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 772 osob (0,6 %, z toho 106; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 073 osob (2,3 %, z toho 9 862; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 514 osob (77,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 457 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 474 066 osob ve věku 55–59 let (70,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 235 osob (0,8 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 636 osob (2,2 %, z toho 9 307; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 501 328 osob (74,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 656 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 470 724 osob ve věku 50–54 let (68,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 086 osob (0,9 %, z toho 138; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 532 osob (2,0 %, z toho 7 628; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 274 osob (72,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 595 842 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 584 922 osob ve věku 45–49 let (66,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 282 osob (0,9 %, z toho 83; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 089 osob (1,6 %, z toho 6 072; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 618 213 osob (70,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 540 007 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 528 114 osob ve věku 40–44 let (59,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 363 osob (1,0 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 019 osob (1,6 %, z toho 5 335; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 389 osob (63,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 403 770 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 390 909 osob ve věku 35–39 let (51,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 093 osob (1,3 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 362 osob (1,6 %, z toho 3 425; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 426 225 osob (56,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 354 809 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 340 300 osob ve věku 30–34 let (47,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 968 osob (1,5 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 861 osob (1,8 %, z toho 3 267; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 378 638 osob (52,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 747 151 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 704 171 osob ve věku 16–29 let (47,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 456 osob (1,7 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 27 495 osob (1,9 %, z toho 3 361; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 800 102 osob (53,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 10. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 137 743 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 30,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 111 487 osob ve věku 12–15 let (24,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 925 osob (1,5 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 5 683 osob (1,2 %, z toho 63; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 150 351 osob (32,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 006 309 osob (56,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 837 652 osob (54,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 104 060 osob (1,0 %, z toho 1 662; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 220 760 osob (2,1 %, z toho 101 795; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 331 129 osob (59,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 868 566 osob starších 16 let, což je 66,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 726 165 osob (64,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 420 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 118 691 osob:

  •  19 756 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  •  33 551 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  •  13 774 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  •  10 724 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  •  9 951 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  •  30 935 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 309 925 aplikovaných dávek vakcín *.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?