Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 10. 7. 2021

Vytvořeno: 11. 7. 2021 Poslední aktualizace: 11. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 935 078 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 227 239 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 807 682 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,9 %, senioři 80+ 6,9 %, senioři 70-79 let 17,5 %, senioři 60-69 let 18,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,2 %, pracovníci ve školství 3,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 13,9 %, osoby 30-39 let 6,2 % a ostatní 5,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 888 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 338 817 osob ve věku 80 a více let (75,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 437 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 30 994 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 319 osob (89,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 862 049 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 794 762 osob ve věku 70–79 let (76,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 323 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 49 573 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 923 945 osob (89,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 516 400 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 458 102 osob ve věku 65–69 let (68,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 443 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 22 422 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 265 osob (81,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 191 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 385 758 osob ve věku 60–64 let (61,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 365 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 212 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 465 768 osob (74,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 445 036 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 66,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 386 729 osob ve věku 55–59 let (57,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 272 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 173 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 481 osob (71,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 437 185 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 63,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 369 659 osob ve věku 50–54 let (53,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 879 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 862 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 467 926 osob (67,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 142 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 60,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 425 001 osob ve věku 45–49 let (48,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 224 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 19 208 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 574 574 osob (65,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 473 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 53,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 300 105 osob ve věku 40–44 let (33,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 300 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 19 138 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 518 911 osob (58,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 340 381 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 45,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 140 586 osob ve věku 35–39 let (18,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 640 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 16 871 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 380 892 osob (50,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 284 219 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 39,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 86 101 osob ve věku 30–34 let (12,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 527 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 17 932 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 329 678 osob (45,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 794 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 34,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 121 978 osob ve věku 16–29 let (8,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 76 303 osob (5,1 %) má rezervaci termínu očkování a 52 276 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 643 373 osob (43,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 10. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 11 481 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 2,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 83 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 190 osob (5,3 %) má rezervaci termínu očkování a 24 734 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 60 405 osob (13,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 227 239 osob (48,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 807 681 osob (35,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 249 903 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 308 395 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 785 537 osob (54,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 227 239 osob starších 16 let, což je 58,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 807 682 osob (42,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 59,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 535 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 217 637 osob:

  • 28 454 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 67 574 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 33 266 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 21 933 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 17 275 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 49 135 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 073 276 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?