Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 10. 6. 2021

Vytvořeno: 11. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 303 694 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 401 462 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 968 315 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,9 %, senioři 80+ 9,2 %, senioři 70-79 let 21,8 %, senioři 60-69 let 18,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,0 %, osoby 40-49 let 10,8 %, osoby 30-39 let 4,7 % a ostatní 1,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 351 916 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 303 965 osob ve věku 80 a více let (67,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 226 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 33 233 osob (7,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 375 osob (87,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 833 649 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 627 047 osob ve věku 70–79 let (60,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 386 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 60 047 osob (5,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 909 082 osob (87,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 491 451 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 73,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 271 729 osob ve věku 65–69 let (40,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 692 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 27 977 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 530 120 osob (78,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 413 962 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 66,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 149 493 osob ve věku 60–64 let (23,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 300 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 22 595 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 448 857 osob (71,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 413 790 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 61,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 119 105 osob ve věku 55–59 let (17,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 372 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 23 250 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 412 osob (67,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 402 255 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 58,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 103 171 osob ve věku 50–54 let (14,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 388 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 21 451 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 443 094 osob (64,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 484 964 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 54,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 115 806 osob ve věku 45–49 let (13,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 417 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 24 551 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 540 932 osob (61,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 412 765 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 46,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 97 833 osob ve věku 40–44 let (11,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 44 759 osob (5,0 %) má rezervaci termínu očkování a 28 036 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 485 560 osob (54,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 251 650 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 33,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 64 364 osob ve věku 35–39 let (8,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 56 072 osob (7,4 %) má rezervaci termínu očkování a 32 210 osob (4,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 339 932 osob (45,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 175 812 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 24,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 46 418 osob ve věku 30–34 let (6,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 67 864 osob (9,4 %) má rezervaci termínu očkování a 39 923 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 283 599 osob (39,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 10. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 169 248 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 11,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 69 384 osob ve věku 16–29 let (4,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 148 919 osob (10,0 %) má rezervaci termínu očkování a 157 982 osob (10,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 149 osob (32,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 401 462 osob (41,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 968 315 osob (18,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 431 395 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 471 255 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 304 112 osob (49,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 401 462 osob starších 16 let, což je 49,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 968 315 osob (22,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 571 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 371 125 osob:

  • 47 144 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 142 372 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 57 253 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 33 809 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 24 783 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 764 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 772 455 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?