Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 10. 5. 2021

Vytvořeno: 11. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10.5. 2021 (20:00) vykázáno 3 731 232 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 682 293 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 065 415 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 12,2 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,8 %, senioři 80+ 13,7 %, senioři 70-79 let 28,0 %, senioři 60-69 let 18,7 %, osoby 55-59 let 7,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 5,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 % a ostatní 4,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 10.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 331 837 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 74,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 247 540 osob ve věku 80 a více let (55,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 209 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 41 752 osob (9,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 798 osob (86,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 10.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 753 164 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 72,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 357 834 osob ve věku 70–79 let (34,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 431 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 92 814 osob (8,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 877 409 osob (84,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 10.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 399 542 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 59,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 47 948 osob ve věku 65–69 let (7,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 38 119 osob (5,7 %) má rezervaci termínu očkování a 51 608 osob (7,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 269 osob (72,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 10.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 306 663 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 49,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 52 557 osob ve věku 60–64 let (8,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 46 615 osob (7,5 %) má rezervaci termínu očkování a 41 719 osob (6,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 997 osob (63,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 10.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 264 537 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 39,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 65 413 osob ve věku 55–59 let (9,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 73 886 osob (11,0 %) má rezervaci termínu očkování a 44 880 osob (6,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 383 303 osob (57,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 682 293 osob (25,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 065 415 osob (10,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 333 707 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 374 104 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 390 104 osob (31,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 682 293 osob starších 16 let, což je 30,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 065 415 osob (12,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 612 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 480 965 osob:

  • 71 762 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 214 774 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 74 198 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 41 267 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 27 335 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 51 629 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 442 518 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?