Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 10. 4. 2021

Vytvořeno: 11. 4. 2021 Poslední aktualizace: 11. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 068 878 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 361 000 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 707 878 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (18,8 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (8,9 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,3 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,6 %), dále senioři 70-79 let (30,3 %), senioři 80+ (22,1 %) a chronicky nemocné osoby (2,6 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,4 % osob středního až velmi mladého věku (48 112 osob / 78 546 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 10. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 300 038 osob ve věku 80+, což představuje cca 68,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 221 219 osob ve věku 80+ (50,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 595 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 61 711 osob (14,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 344 osob (85,1 %) v této věkové skupině.

K 10. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 506 815 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 50,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 173 896 osob ve věku 70–79 let (17,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 76 124 osob (7,5 %) má rezervaci termínu očkování a 223 179 osob (22,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 806 118 osob (79,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 361 000 osob (12,7 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 707 878 osob (6,6 %) druhou dávkou. Dalších 155 082 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 527 496 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 043 578 osob (19,1 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 122 134 osob:

  • 253 447 osob ve věku 80 a více let,
  • 482 471 osob ve věku 70-79 let,
  • 45 880 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 726 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 603 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 501 136 osob:

  • 79 725 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 272 130 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 149 281 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 268 166 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?