Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 10. 3. 2021

Vytvořeno: 11. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10. 3. 2021 (20:00) vykázáno 948 144 aplikovaných dávek očkování, a to u 668 394 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 279 750 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (30,6 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (14,1 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,0 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (5,0 %), dále senioři 70-79 let (11,2 %) a senioři 80+ (30,8 %). Zbývajících cca 6,3 % osob středního až velmi mladého věku (28 120 osob / 43 918 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 10. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 236 721 osob ve věku 80+, což představuje cca 53,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 107 692 osob ve věku 80+ (24,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování provedlo 778 840 osob, k očkování je rezervováno 411 554 osob, 367 286 osob čeká na termín očkování.

– Senioři ve věku 80+ let: 237 994 osob je registrováno (cca 54,0 % této věkové kategorie), 186 333 osob má rezervovaný termín

– Senioři ve věku 70–79 let: 336 971 provedených registrací, 131 460 osob má rezervovaný termín

– Pracovníci ve zdravotnictví: 36 098 provedených registrací, 21 974 osob má rezervovaný termín

– Pracovníci ve školství: 167 777 provedených registrací, 71 787 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 2 970 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 306 261 osob, 14 871 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 46 067 aplikovaných dávek vakcín. /*

/* Počet vykázaných dávek vakcín v ordinacích praktických lékařů prošel po 7. 3. zásadní validací. Byla vyřazena hlášení od poskytovatelů, u kterých se překrývalo více míst poskytování zdravotních služeb a kteří byli zároveň začleněni do sítě očkovacích míst. Zde uvedený počet aplikovaných vakcín nově odpovídá pouze samostatným ordinacím praktických lékařů.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?