Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 10. 11. 2021

Vytvořeno: 11. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 653 655 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 371 543 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 157 918 osob bylo očkování dokončeno, u 444 456 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 6,2 %, senioři 70-79 let 14,5 %, senioři 60-69 let 14,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,9 %, osoby 50-59 let 11,8 %, osoby 40-49 let 14,3 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 381 712 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 85,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 372 225 osob ve věku 80 a více let (83,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 468 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 3 009 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 189 osob (86,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 902 055 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 123 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 134 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 3 035 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 906 224 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 553 802 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 545 578 osob ve věku 65–69 let (81,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 838 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 650 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 290 osob (82,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 554 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 473 141 osob ve věku 60–64 let (75,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 133 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 700 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 387 osob (77,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 501 622 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 74,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 490 919 osob ve věku 55–59 let (73,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 705 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 984 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 504 311 osob (75,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 763 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 72,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 490 695 osob ve věku 50–54 let (71,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 103 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 340 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 506 206 osob (73,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 629 811 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 71,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 612 637 osob ve věku 45–49 let (69,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 371 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 047 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 635 229 osob (72,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 573 302 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 64,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 555 100 osob ve věku 40–44 let (62,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 987 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 497 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 579 786 osob (64,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 438 250 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 58,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 419 136 osob ve věku 35–39 let (55,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 874 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 2 969 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 446 093 osob (59,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 133 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 54,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 371 422 osob ve věku 30–34 let (51,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 777 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 3 728 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 638 osob (56,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 842 889 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 56,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 788 324 osob ve věku 16–29 let (53,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 546 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 11 029 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 869 464 osob (58,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 10. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 170 647 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 37,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 150 625 osob ve věku 12–15 let (33,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 368 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 4 204 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 184 219 osob (40,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 371 543 osob (59,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 157 926 osob (57,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 50 304 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 36 499 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 458 346 osob (60,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 371 540 osob starších 12 let, což je 68,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 157 925 osob (66,0 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 200 893 osob starších 16 let, což je 69,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 007 300 osob (67,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 088 026 osob starších 18 let, což je 70,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 903 119 osob (68,0 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 389 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 451 471 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?