Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 10. 10. 2021

Vytvořeno: 11. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 886 620 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 108 711 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 000 612 osob bylo očkování dokončeno, u 20 754 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 516 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 361 908 osob ve věku 80 a více let (80,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 050 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 117 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 683 osob (87,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 897 691 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 886 840 osob ve věku 70–79 let (85,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 473 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 262 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 916 426 osob (88,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 545 467 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 540 010 osob ve věku 65–69 let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 882 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 209 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 558 osob (82,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 174 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 466 412 osob ve věku 60–64 let (74,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 443 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 3 959 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 576 osob (76,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 939 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 481 742 osob ve věku 55–59 let (71,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 854 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 001 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 794 osob (74,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 484 975 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 479 653 osob ve věku 50–54 let (69,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 693 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 629 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 297 osob (71,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 150 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 596 997 osob ve věku 45–49 let (67,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 840 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 567 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 619 557 osob (70,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 548 420 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 540 507 osob ve věku 40–44 let (60,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 839 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 211 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 565 470 osob (63,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 412 641 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 403 923 osob ve věku 35–39 let (53,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 687 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 399 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 430 727 osob (57,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 680 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 354 803 osob ve věku 30–34 let (49,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 637 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 099 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 416 osob (53,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 773 605 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 748 959 osob ve věku 16–29 let (50,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 759 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 22 985 osob (1,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 821 349 osob (55,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 10. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 148 452 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 32,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 138 840 osob ve věku 12–15 let (30,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 592 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 5 118 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 159 162 osob (34,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 108 711 osob (57,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 000 594 osob (56,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 96 900 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 113 809 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 319 420 osob (59,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 960 258 osob starších 16 let, což je 67,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 861 754 osob (66,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 401 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 330 411 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?