Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 1. 8. 2021

Vytvořeno: 2. 8. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 1. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 363 749 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 649 098 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 855 237 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,1 %, senioři 70-79 let 15,7 %, senioři 60-69 let 16,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,6 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,0 % a ostatní 8,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 063 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 350 493 osob ve věku 80 a více let (78,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 893 osob (1,5 %, z toho 361; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 918 osob (6,7 %, z toho 14 599; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 874 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 877 780 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 844 896 osob ve věku 70–79 let (81,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 362 osob (0,9 %, z toho 631; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 44 815 osob (4,3 %, z toho 31 033; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 931 957 osob (89,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 529 497 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 503 329 osob ve věku 65–69 let (74,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 790 osob (0,7 %, z toho 209; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 879 osob (3,0 %, z toho 13 680; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 166 osob (82,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 453 807 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 426 319 osob ve věku 60–64 let (68,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 304 osob (0,8 %, z toho 127; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 058 osob (2,6 %, z toho 10 973; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 169 osob (76,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 464 468 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 431 852 osob ve věku 55–59 let (64,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 253 osob (1,1 %, z toho 164; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 792 osob (2,5 %, z toho 10 309; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 513 osob (72,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 459 530 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 66,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 423 470 osob ve věku 50–54 let (61,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 364 osob (1,2 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 631 osob (2,3 %, z toho 8 351; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 525 osob (70,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 569 194 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 64,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 518 435 osob ve věku 45–49 let (58,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 731 osob (1,3 %, z toho 94; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 464 osob (1,9 %, z toho 6 610; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 597 389 osob (67,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 512 339 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 57,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 454 583 osob ve věku 40–44 let (50,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 037 osob (1,5 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 490 osob (1,8 %, z toho 5 748; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 541 866 osob (60,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 375 275 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 49,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 308 367 osob ve věku 35–39 let (40,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 316 osob (1,9 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 375 osob (1,9 %, z toho 3 726; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 966 osob (53,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 322 409 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 44,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 242 710 osob ve věku 30–34 let (33,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 336 osob (2,3 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 055 osob (2,1 %, z toho 3 553; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 353 800 osob (49,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 642 507 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 43,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 347 387 osob ve věku 16–29 let (23,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 45 585 osob (3,1 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 35 912 osob (2,4 %, z toho 3 719; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 724 004 osob (48,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 1. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 78 228 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 17,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 3 395 osob ve věku 12–15 let (0,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 314 osob (5,1 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 10 858 osob (2,4 %, z toho 14; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 112 400 osob (24,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 649 098 osob (52,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 855 236 osob (45,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 166 440 osob (1,6 %, z toho 1 879; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 257 191 osob (2,4 %, z toho 112 340; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 072 729 osob (56,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 649 098 osob starších 16 let, což je 63,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 855 237 osob (54,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 63,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 468 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 144 532 osob:

  • 22 262 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 41 523 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 18 317 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 13 896 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 12 376 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 36 158 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 232 729 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?