Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 1. 7. 2021

Vytvořeno: 2. 7. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 1. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 350 097 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 078 376 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 366 292 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,1 %, senioři 80+ 7,3 %, senioři 70-79 let 18,4 %, senioři 60-69 let 19,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,3 %, pracovníci ve školství 4,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 13,1 %, osoby 40-49 let 12,1 %, osoby 30-39 let 5,8 % a ostatní 4,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 580 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 333 221 osob ve věku 80 a více let (74,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 444 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 319 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 343 osob (88,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 856 646 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 768 045 osob ve věku 70–79 let (74,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 608 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 51 651 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 920 905 osob (88,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 512 006 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 434 625 osob ve věku 65–69 let (64,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 482 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 540 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 543 028 osob (80,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 434 120 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 362 672 osob ve věku 60–64 let (58,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 508 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 139 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 461 767 osob (73,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 438 176 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 65,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 355 236 osob ve věku 55–59 let (53,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 384 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 871 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 469 431 osob (70,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 429 087 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 62,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 326 025 osob ve věku 50–54 let (47,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 049 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 18 329 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 460 465 osob (66,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 668 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 59,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 327 524 osob ve věku 45–49 let (37,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 722 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 19 646 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 036 osob (63,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 692 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 184 401 osob ve věku 40–44 let (20,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 810 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 267 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 510 769 osob (57,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 328 268 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 43,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 97 888 osob ve věku 35–39 let (13,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 169 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 17 056 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 370 493 osob (49,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 269 150 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 37,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 71 015 osob ve věku 30–34 let (9,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 160 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 405 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 317 715 osob (44,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 1. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 457 983 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 30,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 105 640 osob ve věku 16–29 let (7,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 90 306 osob (6,1 %) má rezervaci termínu očkování a 83 527 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 631 816 osob (42,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 078 376 osob (47,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 366 292 osob (31,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 246 642 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 321 750 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 646 768 osob (52,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 078 376 osob starších 16 let, což je 57,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 366 292 osob (37,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 58,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 537 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 248 682 osob:

  • 31 457 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 80 699 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 38 649 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 24 661 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 19 098 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 54 118 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 011 483 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?