Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 1. 5. 2021

Vytvořeno: 2. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 1. 5. 2021 (20:00) vykázáno 3 180 120 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 176 676 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 003 444 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (13,8 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (6,6 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (15,7 %), senioři 70-79 let (31,0 %), senioři 65-69 let (10,0 %) a chronicky nemocné osoby (4,6 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,0 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,7 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 7,6 % osob je středního až mladého věku (celkově 68 860 očkovaných / 109 630 vakcinací je u osob do 30 let), významný podíl z nich jsou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 1. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 324 452 osob ve věku 80+, což představuje cca 73,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 241 632 osob ve věku 80+ (54,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 11 722 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 49 740 osob (11,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 914 osob (87,5 %) v této věkové skupině.

K 1. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 711 973 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 70,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 333 705 osob ve věku 70–79 let (33,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 39 963 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 115 026 osob (11,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 866 962 osob (85,7 %) v této věkové skupině.

K 1. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 324 281 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 47,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 678 927 osob ve věku 65–69 let). U 39 570 osob ve věku 65–69 let (5,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 68 164 osob (10,0 %) má rezervaci termínu očkování a 72 193 osob (10,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 464 638 osob (68,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 176 676 osob (20,4 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 1 003 444 osob (9,4 %) druhou dávkou. Dalších 331 885 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 442 973 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 951 534 osob (27,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 176 676 osob starších 16 let, což je 24,5 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 003 444 osob (11,3 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 615 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 495 998 osob:

  • 75 787 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 231 073 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 78 816 registrovaných osob ve věku 69-65 let,
  • 41 084 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 69 238 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 383 882 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?