Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 1. 4. 2021

Vytvořeno: 2. 4. 2021 Poslední aktualizace: 2. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 1. 4. 2021 (20:00) vykázáno 1 762 007 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 218 071 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 543 936 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (20,9 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (9,9 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,1 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,1 %), dále senioři 70-79 let (26,5 %), senioři 80+ (24,5 %) a chronicky nemocné osoby (2,0 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,0 % osob středního až velmi mladého věku (43 961 osob / 68 807 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 1. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 289 162 osob ve věku 80+, což představuje cca 65,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 204 827 osob ve věku 80+ (46,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 176 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 69 514 osob (15,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 852 osob (84,3 %) v této věkové skupině.

K 1. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 434 331 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 42,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 83 219 osob ve věku 70–79 let (8,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 47 100 osob (4,7 %) má rezervaci termínu očkování a 297 716 osob (29,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 779 147 osob (77,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 218 071 osob (11,4 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 543 936 osob (5,1 %) druhou dávkou. Dalších 94 650 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 627 759 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 1 940 480 osob (18,1 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 059 805 osob:

  • 250 605 osob ve věku 80 a více let,
  • 458 260 osob ve věku 70-79 let,
  • 44 228 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 908 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 580 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 494 097 osob:

  • 79 140 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 280 081 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 134 876 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 214 240 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?