Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 1. 12. 2021

Vytvořeno: 2. 12. 2021 Poslední aktualizace: 9. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 01. 12. 2021 (20:00) vykázáno 13 596 337 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 665 599 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 376 585 osob očkování dokončeno, u 930 804 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,0%, senioři 60-69 let 14,7%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,6%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,5%, osoby 40-49 let 14,0%, osoby 30-39 let 10,0% a ostatní do 30 let 13,6%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 416 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 87,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 382 207 osob ve věku 80 a více let (85,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 584 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 460 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 460 osob (89,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 912 592 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 87,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 895 560 osob ve věku 70-79 let (86,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 271 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 096 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 918 959 osob (88,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 560 712 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 550 112 osob ve věku 65–69 let (81,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 902 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 579 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 193 osob (83,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 477 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 479 949 osob ve věku 60–64 let (76,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 156 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 963 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 596 osob (78,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 953 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 501 660 osob ve věku 55–59 let (74,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 607 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 102 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 517 662 osob (77,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 520 150 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 504 899 osob ve věku 50–54 let (73,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 918 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 1 483 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 523 551 osob (75,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 655 212 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 74,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 633 617 osob ve věku 45–49 let (71,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 044 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 218 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 660 474 osob (74,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 599 168 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 575 489 osob ve věku 40–44 let (64,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 873 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 752 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 605 793 osob (67,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 467 665 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 62,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 441 188 osob ve věku 35–39 let (58,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 788 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 3 445 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 898 osob (63,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 426 708 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 59,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 396 175 osob ve věku 30–34 let (55,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 909 osob (0,8%) má rezervaci termínu očkování a 4 140 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 436 757 osob (60,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 927 059 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 62,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 848 910 osob ve věku 16–29 let (57,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 569 osob (1,0%) má rezervaci termínu očkování a 11 404 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 953 032 osob (64,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 01. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 197 485 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 43,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 166 818 osob ve věku 12–15 let (36,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 976 osob (2,2%) má rezervaci termínu očkování a 4 120 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 211 581 osob (46,3%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 665 599 osob (62,3% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 376 585 osob (59,6%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 49 597 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 43 246 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 758 442 osob (63,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 665 597 osob starších 12 let, což je 71,4% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 376 584 osob (68,3% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 468 112 osob starších 16 let, což je 72,9% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 209 766 osob (69,9% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 343 705 osob starších 18 let, což je 73,1% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 098 701 osob (70,2% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 362 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 690 914 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?