Den otevřených dveří v Psychiatrické nemocnici Bohnice.Dne otevřených dveří PNB se zúčastní také náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Vytvořeno: 9. 10. 2017 Poslední aktualizace: 9. 10. 2017

 

Psychiatrická nemocnice Bohnice (PNB) zve zájemce o problematiku duševního zdraví k návštěvě vybraných pracovišť nemocnice. V pořadí už pátý den otevřených dveří pořádá 10. října 2017 v rámci Světového dne duševního zdraví. Jeho hlavní myšlenkou je dosažení stavu osobní pohody, v němž může člověk naplnit a uplatnit své individuální schopnosti, dokáže přiměřeně zvládat každodenní životní zátěž a stres, může produktivně a úspěšně pracovat a rozvíjet vzájemně obohacující vztahy s druhými lidmi.

Návštěvníci dne otevřených dveří mohou nahlédnout do zákulisí řady oddělení PNB a seznámit se s jejich fungováním. Program začíná ve 13:00 komentovanou prohlídkou elektrokonvulzní terapie na oddělení č. 22, ale řadu pracovišť je možné navštívit kdykoliv během celého odpoledne – například terapeutické dílny PNB, Socioterapeutickou farmu, kostel sv. Václava, Centrum psychosociálních služeb nebo už druhým rokem fungující Peer klub PNB.

„Jsem nadšená z toho jak se Psychiatrické nemocnici Bohnice podařilo zapojit pacienty do procesu léčby. PNB je prvním lůžkovým zařízením, které zaměstnává lidi se zkušeností v léčbě vážných duševních poruch. Peer kluby jsou významným prvkem léčby a je skvělé, že po dvouleté zkušenosti z PNB je zapojení pacientů otevřena i odborná veřejnost. Jsem velmi ráda, že byl tento projekt v minulých letech podpořen i finančními prostředky z Norských fondů,“ říká náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Prostředky z Norských fondů se podle ní podařilo ministerstvu zdravotnictví zajistit i do následujících let, a to především pro další z dříve zanedbaných oblastí, kterou je dětská a dorostová psychiatrie.

„Zapojení lidí, jejichž expertní role je dána osobní zkušeností s duševním onemocněním a jeho léčbou, je zřetelnou přidanou hodnotou v terapeutickém procesu. Rovněž je dalším krokem v humanizaci systému péče. Ta totiž není jenom o prostředí, ve kterém léčba probíhá, ale i atmosféře lůžkového oddělení. Jsem rád, že jsme se k tomu projektu odhodlali, ukázalo se, že je velmi vstřícně přijímán všemi zdravotníky,“ uvádí ředitel PNB Martin Hollý.

Kostel sv. Václava si mohou návštěvníci prohlédnout od 15 hodin v doprovodu koordinátora spirituální péče Jaromíra Odrobiňáka. Během komentované prohlídky se dozvědí i o podobách spirituální péče nabízené pacientům v průběhu jejich hospitalizace. „Člověk prožívající psychózu mnohem častěji otevírá spirituální témata,“ vysvětluje Martin Hollý s tím, že duchovní péče v psychiatrických zařízeních má specifika, která je třeba respektovat. „Velmi mě zaujalo, jak svědomitě je v PNB řešena spirituální a duchovní péče, a to i vzhledem k tomu, že jsem podepsaná pod metodickým pokynem MZ ČR pro duchovní službu,“ říká Lenka Teska Arnoštová. Duchovní péče je podle tohoto metodického pokynu dobrovolnou, nezdravotnickou službou pacientům, personálu a návštěvníkům při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb.

K letošnímu Světovému dni duševního zdraví přispěl Jaromír Odrobiňák, knihou „Rok na psychiatrii“, v níž popisuje konkrétní uplatnění metodického pokynu a specifika nemocničního kaplanství v jeho širším slova smyslu v PNB.

Během dne otevřených dveří se mohou návštěvníci zúčastnit dvou komentovaných prohlídek Centra psychosociálních služeb – první začíná ve 13:30, druhá v 16:00 hodin. Centrum psychosociálních služeb poskytuje poradenství, podporu a nácvik praktických či komunikačních dovedností nezbytných pro běžný život. „Jedním z klíčových problémů pacientů u nás dlouhodobě hospitalizovaných je jejich zoufalá sociální situace. Duševní nemoc totiž často vzniká v rané dospělosti a je invalidizující. To však vede k situaci, kdy desítky našich pacientů mají měsíční příjem rovný nule,“ říká Martin Hollý. Na tuto situaci by v rámci připravované reformy psychiatrické péče mělo reagovat i ministerstvo zdravotnictví. „Ráda bych se budoucnu zasadila i o řešení zdravotně-sociálních problémů dlouhodobých pacientů. V psychiatrii je velmi důležitým tématem resocializace, která je pro pacienty bez přiznání důchodů a příspěvků na péči velmi obtížná,“ říká Lenka Teska Arnoštová.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?