Další kolo testů ve školách ze 31. ledna prokázalo významný nárůst šíření varianty omikron v ČR

Vytvořeno: 4. 2. 2022 Poslední aktualizace: 4. 2. 2022

Dne 31. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 033 tisíc žáků a více než 166 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Počet realizovaných testů v čase klesá v důsledku probíhajících izolací a karantén. Výsledky potvrzují kulminaci šíření vysoce nakažlivé varianty viru omikron. Testování žáků odhalilo celkem 13 595 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1 315,9 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 31. ledna potvrzeno 1 818 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1094,5 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob.

Ve srovnání s předchozími výsledky z 24. ledna v některých kategoriích testovaných zátěž již klesá, v jiných ještě roste. Šíření v různých věkových skupinách žáků a mezi pedagogy neprobíhá synchronně a do výsledků se také promítají významné rozdíly mezi regiony. Počet zachycených nákaz je nicméně stále velmi vysoký. Vysokou prevalenci nákaz potvrzuje i velký podíl primárních záchytů, které jsou pozitivně konfirmovány PCR testem (52 % – 57 %). Konkrétně ve srovnání s předchozím kolem testů z 24. ledna je posun shrnut v následujících bodech (záchyty na 100 tisíc testovaných osob po konfirmaci PCR metodou, 24. 1. -> 31. 1.):

  • Žáci ZŠ: 1281,1 -> 1327,3
  • Studenti SŠ: 1597,9 -> 1287,2
  • Zaměstnanci ZŠ: 725,2 -> 837,6
  • Zaměstnanci SŠ: 968,1 -> 1753,3

Pokles zátěže u studentů SŠ je v čase konzistentní ve všech regionech, stejný závěr platí pro pokračující (nyní již mírnější) růst zátěže u žáků ŽŠ a u zaměstnanců. Ve shodě s výsledky populačních testů jsou největší poklesy zátěže patrné v Praze. V pražské populaci nastalo šíření varianty omikron dříve, než v ostatních regionech a testy ve školách nyní potvrzují již nastupující pokles zátěže.

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZE DNE 31. 1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 033 tis. testů u žáků / studentů a více než 166 tis. testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 27 182 u žáků/studentů a 2 923 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 13 595 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 1 818 potvrzených nákaz u zaměstnanců

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. Ag testů tato:

  • 1315,9/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 1327,3; SŠ: 1287,2)
  • 1094,5/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 837,6; SŠ: 1753,3)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 53,2 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 55,1 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců.

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 31. 1. zachyceno 39 269 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6–19 let. Z toho 13 595 (34,6 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6–19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 4 703 (12,0 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 1 608 případů přímo zachyceno testy ve školách


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?