ČR vyhrála další spor s Diag Human, tentokrát před nizozemským Nejvyšším soudem

Vytvořeno: 15. 6. 2018 Poslední aktualizace: 15. 6. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


V letitém sporu mezi Českou republikou a společností Diag Human dnes Nejvyšší soud v Nizozemsku vydal rozhodnutí, kterým definitivně potvrdil pozici zastávanou Českou republikou a zamítl kasační stížnost společnosti Diag Human proti loňskému rozhodnutí nizozemského odvolacího soudu. České republice se podařilo zachránit částku zhruba 13 mld. korun. Jedná se tak po vítězství před soudy ve Velké Británii, USA, Belgii, Francii, Rakousku a Švýcarsku o další úspěch České republiky v tomto sporu.

Rozhodčí nález z roku 2008, který se společnost Diag Human snaží v různých státech světa proti České republice vykonat, tím byl s konečnou platností prohlášen nizozemskými soudy za nevykonatelný. Nizozemské soudy se tak připojily k soudům řady jiných zemí, které ke stejnému závěru došly již dříve. „Významná je zejména skutečnost, že Nejvyšší soud v Nizozemsku takto rozhodl poté, co náležitě posoudil důsledky usnesení vydaného přezkumným rozhodčím senátem v roce 2014. Jedná se tak o precedentní rozhodnutí, které bude mít dopad též na ostatní dosud probíhající zahraniční řízení. Potvrzuje se tím, že dosavadní odmítavý postoj České republiky k nárokům společnosti Diag Human vždy byl a je plně oprávněný,“ uvedl náměstek pro legislativu a právo Radek Policar.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?