Cizinci, kteří překročí hranice ČR, budou kontrolováni na příznaky infekčního onemocnění

Vytvořeno: 10. 3. 2020 Poslední aktualizace: 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření ze dne 7. března 2020 o povinné karanténě, po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Současně se nařizuje všem lidem,
u kterých byly zjištěny příznaky, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům. 

Cizinci, kteří v posledních 14 dnech před příjezdem do České republiky pobývali na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 podle hodnocení Ministerstva zdravotnictví, zveřejněného na našich webových stránkách, a kteří projevují příznaky onemocnění COVID-19 se provede odběr biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Pokud onemocnění není zjištěno, je cizinec oprávněn pokračovat ve své cestě, avšak v případě zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, nařídí místně příslušná krajská hygienická stanice karanténu v délce 14 dnů.

„Doposud se mimořádné opatření vztahovalo pouze na osoby s trvalým pobytem v ČR či přechodným nad 90 dnů včetně cizinců u nás pracujících, kterým bylo možné udělit karanténu. Nově pokud budou zjištěny u běžného turisty na hranicích zdravotní příznaky, bude mu udělán odběr a v případě pozitivity mu nařídí Krajská hygienická stanice karanténu,“ vysvětlil ministr Adam Vojtěch.

Mimořádné opatření je vydáváno vzhledem k výskytu čtyř desítek případů tohoto onemocnění na území České republiky. Na základě postupného šíření tohoto onemocnění v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Slovensko nebo Chorvatsko, lze očekávat, že se toto onemocnění bude dále významně na území České republiky šířit.

 

     


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?