Chřipka a její prevence

Vytvořeno: 21. 12. 2007 Poslední aktualizace: 21. 12. 2007

Každoročně se chřipka vyskytuje ve formě více či méně rozsáhlých
epidemií, a to obvykle v období měsíce ledna až března. Během
epidemického výskytu onemocní průměrně 10 – 20% populace. Epidemie trvá
obvykle 6 až 8 týdnů. Zdrojem nákazy je nemocný člověk a přenos se děje
kapénkovou nákazou od nemocného ke vnímavému jedinci. Chřipka je
onemocnění, které má klasické klinické projevy, kterými je zejména:
náhlý začátek, horečka nad 38 st. C, bolesti hlavy, kloubů a svalů, suchý dráždivý kašel, u dětí může být průjem i zvracení.

Závažný průběh onemocnění chřipkou může být zejména u seniorů, u nichž
se vyskytuje nejvyšší procento komplikací jak plicních, např. zánět
plic, tak i mimoplicních a rovněž u těchto osob může dojít při
onemocnění chřipkou ke zhoršení jejich základního onemocnění.

Léčba chřipky je symptomatická (tlumení horečky), ale jsou i specifické
možnosti léčby antivirotiky. Specifická prevence je možná před nástupem
epidemie očkováním proti chřipce.

Celá řada nechřipkových respiračních virů vyvolává chřipce podobnou
symptomatologii. Dominantními příznaky v tomto případě je teplota,
která obvykle nepřesahuje 38 st. c, (s výjimkou malých dětí), začátek
těchto onemocnění je spíše pozvolný, častá je rýma (ta téměř nikdy není
přítomna u pravé chřipky) a různě intenzivní kašel. Léčba je vždy
symptomatická.

Vedle specifické prevence – očkování proti chřipce, je třeba v prevenci
chřipky zachovávat následující nespecifická opatření, mezi něž zejména
patří:

– dodržování správné životosprávy, to znamená dostatek pohybu, dostatek
spánku a odpočinku, konzumovat pestrou stravu se zastoupením všech
druhů potravin, zejména ovoce a zeleniny,

– důsledné dodržování zásad osobní hygieny včetně řádného mytí rukou,

– v případě onemocnění zůstat minimálně 1 týden doma ve fyzickém i
duševním klidu a konzumovat též dostatek tekutin, jejich příjem by měl
být zejména při horečce vyšší.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR

a náměstek ministra

V Praze dne 15.1.2007


Jste spokojeni s obsahem této stránky?