Česko-rakouské kolokvium „Zdravotní gramotnost a zdravotní politika“

Vytvořeno: 10. 10. 2017 Poslední aktualizace: 10. 10. 2017

 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú. a Národní kancelář WHO v České republice uspořádaly dne 4. října 2017 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR Česko-rakouské kolokvium „Zdravotní gramotnost a zdravotní politika“.

V rámci nabitého programu vystoupil např. konzultant WHO prof. Jurgen Pelikan (Rakousko), který představil ve své přednášce na téma Health Policy and Health Literacy: International Perspectives and Examples of Good Practice srovnání jednotlivých států, kde proběhly průzkumy na téma zdravotní gramotnosti. Zjištění z proběhlého výzkumu v České republice uskutečněného v roce 2015 shrnul PhDr. Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní gramotnost v přednášce „K čemu nás podněcují výsledky šetření zdravotní gramotnosti“. Dále vystoupil poslanec doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., člen výboru pro zdravotnictví PSP ČR, na téma Role zdravotní politiky ve zvyšování zdravotní gramotnosti, kde potrhl důležitost informací, které se dostávají k veřejnosti i politikům. Současný postoj MZ k tématu zdravotní gramotnosti byl představen náměstkyní ministra zdravotnictví Mgr. Lenkou Teska Arnoštovou, PhD. a náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Romanem Prymulou, PhD., CSc. V rámci panelové diskuse vystoupili představitelé IPVZ, zástupci praktických lékařů, SZÚ, Národní lékařské knihovny a další, kteří se zaměřili na uplatnění tématu zdravotní gramotnosti v rámci  jednotlivých institucí.

V neposlední řadě také vystoupila Mag. Dr. Christina Dietscher, zástupkyně rakouského Ministerstva zdravotnictví a žen, s přednáškou na téma: Developing the healthcare system, improving individual skills, and increasing awareness in the service and production sector for better health literacy in Austria – the role of the Ministry. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že rakouská veřejnost má podobné mezery ve zdravotní gramotnosti jako česká. Proto sdělení, jakým způsobem je téma rozvíjeno v Rakousku a jaký prostor je mu věnován v rámci zdravotní politiky Rakouska, je pro nás velmi cenným příkladem.

Všemi zúčastněnými bylo konstatováno, že důležitým milníkem bylo ustavení Ústavu pro zdravotní gramotnost, z. ú., který má za cíl iniciovat implementaci Akčního plánu pro zvyšování zdravotní gramotnosti přijatého vládou v rámci programu Zdraví 2020 a zároveň usnadnit komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče a občany, a to i cestou pacientských organizací. Vytvoření informačního portálu ke zdravotní gramotnosti jako důvěryhodného zdroje je jedním ze společných úkolů Ministerstva zdravotnictví, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Ústavu pro zdravotní gramotnost a dalších partnerů.

V rámci této akce proběhlo zároveň společenské rozloučení MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH s její patnáctiletou misí u Světové zdravotnické organizace v České republice, která končí k 31. 10. 2017. Děkujeme paní ředitelce za její obětavost a nasazení, se kterým se své práci po léta věnovala.

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor komunikace s veřejností 
tel.: 224 972 166, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?