České zdravotnictví si ještě v letošním roce polepší o 1,5 miliardy korun

Vytvořeno: 31. 10. 2013 Poslední aktualizace: 31. 10. 2013

Ve Sbírce zákonů č. 342/ 2013, která byla vydána dne 30. 10. 2013, vyšlo mj. zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Fakticky tak dochází k navýšení plateb za státní pojištěnce ve výši dojednané vládou, a sice o 64 Kč na pojištěnce, tj. na celkových 787 Kč měsíčně. „Díky přijetí tohoto zákonného opatření s platností od prvního dne následujícího měsíce od zveřejnění ve Sbírce, tedy v tomto případě od 1. 11. 2013, je dnes jisté, že ještě v letošním roce dojde k navýšení prostředků do zdravotního systému. Půjde o zhruba 400 milionů korun měsíčně, tedy v součtu o dalších 800 milionů, s nimiž systém dosud nepočítal. Zhruba půl miliardy z těchto prostředků poputuje k pojištěncům VZP, zbytek bude náležet zbývajícím pojišťovnám. Suma pomůže zdravotnictví eliminovat některé nejakutnější problémy českých nemocnic. Zažehnat by měla například odkládání plateb pojišťoven zařízením i prodlužování čekacích dob u plánovaných operací,“ vysvětluje Martin Holcát, ministr zdravotnictví.

V celkové částce 1,5 miliardy korun, které budou ještě v letošním roce uvolněny do systému zdravotnictví, se počítá také s bezúročnou půjčkou pro VZP. Šéf resortu vyjednal s ministrem financí půjčku pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ve výši 700 milionů korun. „VZP by tak měla od státu ještě letos získat v součtu zhruba 1,2 miliardy korun. Dílem půjde o finance, které získá pojišťovna díky navýšení plateb za státní pojištěnce a které tedy již nebude muset státu vracet, dílem půjde o faktickou půjčku od státu,“ vysvětluje Martin Holcát. Podle jeho slov jednání v této věci ještě nejsou ukončena, pokud se najdou rezervy ve státním rozpočtu, je možné, že suma půjčky bude ještě navýšena.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?