České předsednictví v Radě Evropské unie v oblasti veřejného zdraví splnilo své priority

Vytvořeno: 10. 6. 2009 Poslední aktualizace: 10. 6. 2009

Ministerstvo zdravotnictví během  předsednictví  úspěšně prosadilo  předem stanovené priority i  pružně reagovalo na mimořádnou událost nečekaného výskytu nové chřipky A/H1N1. Dvě ze svých priorit dokázalo úspěšně dokončit na včerejším jednání Rady ministrů  EPSCO v Lucemburku. Rada schválila doporučení o bezpečnosti pacientů a doporučení o akci v oblasti vzácných onemocnění. Velmi kladně byly hodnoceny konference pořádané na území České republiky. Akce přispěly k zvýraznění zásadních témat, která jsou společná všem evropským zemím. Jednalo se zejména o ministerské konference k otázkám finanční udržitelnosti zdravotních systému v kontextu stárnutí populace a zvyšující se náklady na nejmodernější způsoby léčby. Státy EU přivítaly strategickou diskusi na toto téma i v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí a jejími možnými dopady do zdravotnického sektoru. České předsednictví rovněž upozornilo na potřebu využít moderní technologie pro přenos důležitých zdravotnických informací mezi jednotlivými zeměmi. Byly zdůrazněny přínosy technologií e-Health pro jednotlivce, společnost a ekonomiku. Třetí ministerská konference byla věnována ochraně pacientů před hrozbami souvisejícími s fenoménem antibiotické rezistence. Během českého předsednictví došlo k zásadnímu posunu v několika projednávaných legislativních normách týkajících se práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, darování a transplantaci orgánů a zvyšování kvality a bezpečí používaných léčiv. Priority českého předsednictví prokázaly, že jsou i prioritními tématy na úrovni celé EU.


Prezentaci a tiskovou zprávu naleznete v příloze.


Nabízíme vám též videozáznam z celé tiskové konference:

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?