České předsednictví připomíná: „Prevence dětských úrazů a násilí na dětech je celosvětový problém“

Vytvořeno: 5. 6. 2009 Poslední aktualizace: 5. 6. 2009

Mezinárodní seminář „Prevence dětských úrazů – Prevence násilí na dětech – Podpora mentálního zdraví dětí“ jako doprovodná akce předsednictví, se ve dnech 4.-5. června věnoval systému sběru úrazových dat u dětí, syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, transformací ústavní péče pro děti do 3 let věku v zařízení typu dětského centra, podpoře duševního zdraví dětí a mládeže a změnou a rozvojem jejich mentálně hygienických návyků.


Česká republika patří mezi státy s vyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů, přestože úmrtnost v poslední době mírně klesá, zvláště díky kvalitní zdravotní péčí. Celkový počet úrazů však výrazně neklesá. Vláda v roce 2007 odsouhlasila (usnesení vlády č. 926 ze dne 22.8.2007) Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 (NAP), který shrnuje problematiku dětských úrazů a stanovuje nejdůležitější úkoly jednotlivých resortů  pro období 2007-2017.


* * *


Celá tisková zpráva viz níže“ Přílohy“:


TZ Prevence_detskych_urazu_a_nasili_na_detech_je_celosvetovy_problem


V „Přílohách“ rovněž naleznete:   • Deklaraci –   Podle Úmluvy o právech dítěte patří mezi základní práva dětí právo na zdraví a bezpečné prostředí – bez úrazů a násilí.

  • Prezentaci Dětská úrazovost v ČR Doc. MUDr. Veroniky Benešové, CSc. z Centra úrazové prevence pražské FN v Motole

  • Sborník – Sborník přispěvků z Mezinárodního semináře

  • Report – Report z Mezinárodního semináře – eng.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?