Česká veřejnost dala nejvíce hlasů projektu FN v Motole

Vytvořeno: 16. 4. 2013 Poslední aktualizace: 16. 4. 2013

Ministr zdravotnictví Leoš Heger předal v úterý 16. dubna 2013 týmu prof. MUDr. Pavla Seemana, Ph.D. z Fakultní nemocnice v Motole Cenu veřejnosti za nejlepší výsledky a přínos pro české zdravotnictví. Cenu získal za projekt „Analýza genu BSCL 2 a klinická studie u českých pacientů s hereditární motorickou neuropatií “. Pro tento projekt hlasovala více než polovina (21 573 hlasů) ze všech 36 499 hlasujících.

 
Cenu získal tým prof. Pavla Seemana na základě ankety určené široké veřejnosti, jejíž čtvrtý ročník vyhlásil v prosinci loňského roku ministr zdravotnictví Leoš Heger v rámci slavnostního předání Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Veřejnost vybírala z osmi řešitelských týmů navržených na Cenu ministra a měla možnost udělit jednomu z nich právě Cenu veřejnosti jako ocenění za nejlepší výsledky a přínos pro zdravotnictví. Do hlasování se zapojilo celkem 36 499 lidí, což svědčí o výrazně vyšším zájmu široké veřejnosti oproti předchozím ročníkům.
 
„Je třeba ocenit všech osm projektů, které byly letos hodnoceny. Každý z nich má ambici a reálný předpoklad zkvalitnit život českých pacientů, byť třeba jen ve velmi specifické oblasti. I ve zdravotnictví platí, že není malých rolí – bez výzkumu bychom stagnovali, nehleděli do budoucna, neuměli dávat naději a věřit, že je možné posouvat se v léčbě pacientů o krok dál,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Cílem projektu bylo využít nejnovější poznatky molekulární genetiky a neurogenetiky k rozšíření a zkvalitnění diagnostických možností a zdravotní péče u vybraných dědičných neurologických onemocnění, zejména dědičné neuropatie Charcot-Marie-Tooth (CMT) a motorické neuronopatie v České republice a pokračovat tak v úspěšném projektu objasňování příčin dědičné neuropatie. Na druhém místě se umístil tým RNDr. Bořivoje Vojtěška, DrSc. z Masarykova onkologického ústavu s projektem „Ubiquitin-chaperonový degradační systém a jeho role v procesu nádorové přeměny buňky: možnosti ovlivnění jeho buněčných funkcí cílenými inhibitory“ a třetí místo obsadil tým doc. MUDr. Tomáše Stopky, Ph.D. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za projekt „Výzkum patogeneze lidských leukemií/lymfomů při manipulaci exprese onkogenních mikroRNA“.
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?