Česká republika zvládá epidemii velmi dobře. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá

Vytvořeno: 8. 4. 2020 Poslední aktualizace: 8. 4. 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému odpovídá predikcím Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů nadále klesá. Kapacita systému intenzivní péče má stále velkou rezervu a kvalita intenzivní péče je stejná jako v období před koronavirem. Současný trend vývoje onemocnění COVID-19 v ČR je tak velmi pozitivní.

Z pravidelné týdenní analýzy dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje je zřejmé, že podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR v úvodní fázi epidemie rostl, poté se stabilizoval, avšak od 30. 3. 2020 klesá až na současnou hodnotu 5,1 %.
Včerejší den bylo provedeno rekordních 7 434 laboratorních testů, přičemž podíl pozitivních pacientů v celkovém počtu testů v daný den činí 2,62 procenta. „Současný vývoj nám ukazuje, že se nám podařilo nekontrolované šíření zastavit a je možné se připravit na pozvolný a kontrolovaný návrat k normálnímu životu,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.
Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude k 15. dubnu v Česku téměř 7000 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Na konci měsíce poté přibližně 10 600. S dalšími nasbíranými daty bude docházet k zpřesňování modelů. „Z ověřených verifikovaných modelů vyplývá, že Česká republika zastavila nekontrolované šíření nemoci v populaci a nedochází k nekontrolovanému tlaku na akutní lůžkovou péči,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
Od neděle 6. 4. také běží zkušební verze Národního dispečinku IP a dochází k jeho zaplňování daty z nemocnic. Tento online reportovací systém tak v reálném čase ukazuje informace o vytíženosti a obsazenosti jednotlivých zdravotnických zařízení.
Na základě aktuálních dat také došlo k aktualizaci klíčového parametru stavového modelu, kterým je tzv. reprodukční číslo. To znázorňuje průměrný počet osob, které nakazí 1 nakažená osoba. Aktualizovaná predikce počítá s celkovým reprodukčním číslem R v hodnotě 1,02, přičemž interval spolehlivosti tohoto odhadu ukazuje na hranice 0,97 – 1,08. Scénář pracuje s předpokladem cca 10 % bezpříznakových případů.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?