Česká republika zvítězila u dalšího soudu s Diag Human

Vytvořeno: 16. 6. 2016 Poslední aktualizace: 16. 6. 2016

Prvoinstanční soud v Belgii potvrdil nevykonatelnost rozhodčího nálezu z roku 2008 ve sporu mezi Diag Human SE a Českou republikou. Další soudní instance tak potvrdila, že ČR postupuje ve sporu správně.

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes obdrželo informaci od právních zástupců, kterým bylo doručeno od soudu v Belgii rozhodnutí, ve kterém se tamní soud plně ztotožnil s argumentací České republiky a posoudil rozhodčí nález z roku 2008, vydaný v rozhodčím sporu mezi společností Diag Human SE a Českou republikou, jako nevykonatelný.

Po vítězstvích ČR před soudy v Rakousku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii a úspěchu před soudem v Amsterdamu se tak jedná o další v řadě rozhodnutí vydaných ve prospěch České republiky v řízeních zahájených společností Diag Human SE před zahraničními soudy. „Opět se prokazuje správnost postupu ministerstva zdravotnictví a právních zastoupení ČR, která řídí právní obranu v těchto soudních sporech,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?