Česká republika uspěla ve sporu s Diag Human i v Rakousku

Vytvořeno: 22. 11. 2012 Poslední aktualizace: 22. 11. 2012

Odvolací soud ve Vídni vyhověl České republice a zastavil exekuční řízení na majetek ČR v Rakousku. Česká republika dosáhla tedy dalšího úspěchu v exekučních řízeních vedených firmou  Diag Human SE v zahraničí. Tento týden jí již vyhověl francouzský soud, který zastavil exekuční řízení na majetek ČR ve Francii. 

 
Na pokyn Nejvyššího soudu posoudil odvolací soud ve Vídni otázku vykonatelnosti rozhodčího nálezu ze dne 4. srpna 2008, který prohlásil za nevykonatelný. Současně uložil společnosti Diag Human SE uhradit České republice náklady ve výši 17.552,10 EUR.
 
Rakouský odvolací soud ve svém rozhodnutí dal za pravdu argumentaci České republiky, podle které stále probíhá rozhodčí řízení. Česká republika podala v příslušné lhůtě žádost o přezkum rozhodčího nálezu. Tvrzení protistrany o tom, že žádosti o přezkum byly za Českou republiku údajně podepsány osobami k tomu neoprávněnými, posoudil odvolací soud v tomto směru jako irelevantní.  Proti rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Jste spokojeni s obsahem této stránky?