Česká republika ratifikovala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

Vytvořeno: 10. 5. 2012 Poslední aktualizace: 10. 5. 2012

Prezident Václav Klaus 2. května 2012 ratifikoval Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Byl tak završen osm let dlouhý proces ratifikace, který započal již 22. prosince 2004, kdy vláda ČR návrh na ratifikaci schválila. Úmluva platí ve 174 státech, od roku 2005 je smluvní stranou také Evropská unie (EU). Jediným členským státem EU, v němž nebyla ratifikována, byla právě Česká republika. 

Jednoznačným cílem úmluvy je pak neustálé snižování míry užívání tabáku. S ohledem na mezinárodní rozsah „tabákového“ problému je spolupráce napříč státy nezbytným předpokladem pro jeho úspěšné zvládnutí. ČR se tak připojila k celosvětovému úsilí chránit současné a budoucí generace před ničivými následky spotřeby tabáku a expozice tabákovému kouři.
 
Ministr zdravotnictví Leoš Heger ratifikaci okomentoval s tím, že: „spotřeba tabáku je ve vyspělých státech pokládána za nejzávažnější příčinu úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění, kterou lze prevencí odvrátit. Na zdraví člověka pak má škodlivý vliv nejen samotná spotřeba tabáku, ale i expozice nepřímému tabákovému kouři.“ Ministr Heger navíc dodal, že: „je smutné, že podle výsledků mezinárodních studií u nás užívá tabákové výrobky nezanedbatelná část dětí
a mládeže.“
 
Ratifikací Úmluvy se ČR dostala z pozice pouhého „pozorovatele“ dění na mezinárodní úrovni do pozice aktivního hráče, který může ovlivnit další rozvoj Úmluvy a mezinárodních závazků v oblasti kontroly tabáku. Zároveň dojde ke zlepšení postavení a prestiže ČR v rámci EU v této oblasti a v důsledku toho ČR dosáhne lepší vyjednávací pozice s možností ovlivňovat podobu unijní legislativy, která do značné míry „kopíruje“ dění v rámci Úmluvy.
 
S ohledem na přeshraniční rozsah tohoto problému je mezinárodní spolupráce nezbytným předpokladem pro jeho úspěšné zvládnutí. Úmluva obsahuje řadu opatření a základních principů v oblasti kontroly tabáku, jejichž úspěšná realizace se bez koordinované spolupráce na mezinárodní i národní úrovni a bez multidisciplinárního přístupu neobejde.
 
Ministerstvo zdravotnictví zároveň aktuálně připravuje novelu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. „Našim cílem je prohloubit ochranu nekuřáků před pasivním kouřením a zároveň zlepšit vymahatelnost zákona,“ doplnil ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_Ratifikace.doc (147,00 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?